0
Danh mục sản phẩm

Xà cầy chống đánh lửa Xpark

237-1002
Dao, Kéo Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Xà cầy chống đánh lửa Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
237-1002 Xà cầy 1 đầu móc model 237-1002 500mm 1₫
237-1004 Xà cầy 1 đầu móc model 237-1004 500mm 1₫
237-1006 Xà cầy 1 đầu móc model 237-1006 500mm 1₫
237-1008 Xà cầy 1 đầu móc model 237-1008 500mm 1₫
237-1010 Xà cầy 1 đầu móc model 237-1010 500mm 1₫
237-1012 Xà cầy 1 đầu móc model 237-1012 600mm 1₫
237-1014 Xà cầy 1 đầu móc model 237-1014 600mm 1₫
237-1016 Xà cầy 1 đầu móc model 237-1016 800mm 1₫
237-1018 Xà cầy 1 đầu móc model 237-1018 800mm 1₫
237-1020 Xà cầy 1 đầu móc model 237-1020 800mm 1₫
237-1022 Xà cầy 1 đầu móc model 237-1022 850mm 1₫
237-1024 Xà cầy 1 đầu móc model 237-1024 1000mm 1₫
237-1026 Xà cầy 1 đầu móc model 237-1026 1000mm 1₫
237-1028 Xà cầy 1 đầu móc model 237-1028 1000mm 1₫
237-1030 Xà cầy 1 đầu móc model 237-1030 1200mm 1₫
237-1032 Xà cầy 1 đầu móc model 237-1032 1200mm 1₫
237-1034 Xà cầy 1 đầu móc model 237-1034 1500mm 1₫
237A-1002 Xà cầy đầu móc đầu nhọn Model 237A-1002 500mm 1₫
237A-1004 Xà cầy đầu móc đầu nhọn Model 237A-1004 500mm 1₫
237A-1006 Xà cầy đầu móc đầu nhọn Model 237A-1006 500mm 1₫
237A-1008 Xà cầy đầu móc đầu nhọn Model 237A-1008 500mm 1₫
237A-1010 Xà cầy đầu móc đầu nhọn Model 237A-1010 600mm 1₫
237A-1012 Xà cầy đầu móc đầu nhọn Model 237A-1012 800mm 1₫
237A-1014 Xà cầy đầu móc đầu nhọn Model 237A-1014 1000mm 1₫
237B-1002 Xà cầy đầu móc đầu nhọn Model 237B-1002 500mm 1₫
237B-1004 Xà cầy đầu móc đầu nhọn Model 237B-1004 500mm 1₫
237B-1006 Xà cầy đầu móc đầu nhọn Model 237B-1006 600mm 1₫
237B-1008 Xà cầy đầu móc đầu nhọn Model 237B-1008 1000mm 1₫
237B-1010 Xà cầy đầu móc đầu nhọn Model 237B-1010 1000mm 1₫
237B-1012 Xà cầy đầu móc đầu nhọn Model 237B-1012 1500mm 1₫
237B-1014 Xà cầy đầu móc đầu nhọn Model 237B-1014 1000mm 1₫

Tổng tiền:

  Xà cầy 1 đầu móc      
Model L
mm
Φ
mm
B
mm
Be-Cu
g
Al-Cu
g
237-1002 500 15 15 738 675
237-1004 500 19 19 1150 1050
237-1006 500 20 20 1295 1185
237-1008 500 25 25 1975 1805
237-1010 500 30 30 2925 2675
237-1012 600 25 25 2380 2175
237-1014 600 30 30 3450 3155
237-1016 800 23 23 2290 2095
237-1018 800 25 25 3175 2905
237-1020 800 30 30 4490 4105
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085