0
Danh mục sản phẩm

Tô vít cách điện Xpark

6101-1002
Tô vít Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Tô vít cách điện Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
6101-1002 Tô vít 2 cạnh cách điện model 6101-1002 ; 134 mm 1₫
6101-1006 Tô vít 2 cạnh cách điện model 6101-1006 ; 159 mm 1₫
6101-1008 Tô vít 2 cạnh cách điện model 6101-1008 ; 159 mm 1₫
6101-1010 Tô vít 2 cạnh cách điện model 6101-1010 ; 180 mm 1₫
6101-1012 Tô vít 2 cạnh cách điện model 6101-1012 ; 184 mm 1₫
6101-1014 Tô vít 2 cạnh cách điện model 6101-1014 ; 205 mm 1₫
6101-1016 Tô vít 2 cạnh cách điện model 6101-1016 ; 215 mm 1₫
6101-1018 Tô vít 2 cạnh cách điện model 6101-1018 ; 240 mm 1₫
6101-1020 Tô vít 2 cạnh cách điện model 6101-1020 ; 265 mm 1₫
6101-1022 Tô vít 2 cạnh cách điện model 6101-1022 ; 265 mm 1₫
6101-1024 Tô vít 2 cạnh cách điện model 6101-1024 ; 277 mm 1₫
6101-1026 Tô vít 2 cạnh cách điện model 6101-1026 ; 327 mm 1₫
6101-1028 Tô vít 2 cạnh cách điện model 6101-1028 ; 377 mm 1₫
6103-1002 Tô vít 2 cạnh cách điện model 6103-1002 ; 134 mm 1₫
6103-1004 Tô vít 2 cạnh cách điện model 6103-1004 ; 159 mm 1₫
6103-1006 Tô vít 2 cạnh cách điện model 6103-1006 ; 205 mm 1₫
6103-1008 Tô vít 2 cạnh cách điện model 6103-1008 ; 265 mm 1₫
6102-1002 Tô vít 4 cạnh model 6102-1002 ; 134 mm 1₫
6102-1004 Tô vít 4 cạnh model 6102-1004 ; 159 mm 1₫
6102-1006 Tô vít 4 cạnh model 6102-1006 ; 205 mm 1₫
6102-1008 Tô vít 4 cạnh model 6102-1008 ; 240 mm 1₫
6102-1010 Tô vít 4 cạnh model 6102-1010 ; 265 mm 1₫
6102-1012 Tô vít 4 cạnh model 6102-1012 ; 327 mm 1₫
6102-1014 Tô vít 4 cạnh model 6102-1014 ; 377 mm 1₫
7101-1002 Tô vít 2 cạnh cách điện model 7101-1002 ; 134 mm 1₫
7101-1006 Tô vít 2 cạnh cách điện model 7101-1006 ; 159 mm 1₫
7101-1008 Tô vít 2 cạnh cách điện model 7101-1008 ; 159 mm 1₫
7101-1010 Tô vít 2 cạnh cách điện model 7101-1010 ; 180 mm 1₫
7101-1012 Tô vít 2 cạnh cách điện model 7101-1012 ; 184 mm 1₫
7101-1014 Tô vít 2 cạnh cách điện model 7101-1014 ; 205 mm 1₫
7101-1016 Tô vít 2 cạnh cách điện model 7101-1016 ; 215 mm 1₫
7101-1018 Tô vít 2 cạnh cách điện model 7101-1018 ; 240 mm 1₫
7101-1020 Tô vít 2 cạnh cách điện model 7101-1020 ; 265 mm 1₫
7101-1022 Tô vít 2 cạnh cách điện model 7101-1022 ; 265 mm 1₫
7101-1024 Tô vít 2 cạnh cách điện model 7101-1024 ; 277 mm 1₫
7101-1026 Tô vít 2 cạnh cách điện model 7101-1026 ; 327 mm 1₫
7101-1028 Tô vít 2 cạnh cách điện model 7101-1028 ; 377 mm 1₫
7102-1002 Tô vít 2 cạnh model 7102-1002 ; 134 mm 1₫
7102-1004 Tô vít 2 cạnh model 7102-1004 ; 159 mm 1₫
7102-1006 Tô vít 2 cạnh model 7102-1006 ; 205 mm 1₫
7102-1008 Tô vít 2 cạnh model 7102-1008 ; 240 mm 1₫
7102-1010 Tô vít 2 cạnh model 7102-1010 ; 265 mm 1₫
7102-1012 Tô vít 2 cạnh model 7102-1012 ; 327 mm 1₫
7102-1014 Tô vít 2 cạnh model 7102-1014 ; 377 mm 1₫

Tổng tiền:

  Tô vít 2 cạnh  
Model Chiều dài vít
mm
Chiều dài
mm
6101-1002 50 134
6101-1006 75 159
6101-1008 75 159
6101-1010 75 180
6101-1012 100 184
6101-1014 100 205
6101-1016 100 215
6101-1018 125 240
6101-1020 150 265
6101-1022 150 265
6101-1024 150 277
6101-1026 200 327
6101-1028 250 377
6103-1002 50 134
6103-1004 75 159
6103-1006 100 205
6103-1008 150 265
6103-1010 200 327
     
     
     
 
Hotline: 0911980085