0
Danh mục sản phẩm

Tay nối dài JTC

3906
Khẩu - Cần Siết JTC
JTC
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Tay nối dài JTC
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
3906 Tay nối dài model 3906 : 1/4" Dr. x 14" 1₫
3907 Tay nối dài model 3907 : 3/8" Dr. x 18" 1₫
3908 Tay nối dài model 3908 : 1/2" Dr. x 24" 1₫
3006 Tay nối dài 1/4" model 3006 : 1/4" x 2" 1₫
3007 Tay nối dài 1/4" model 3007 : 1/4 x 4" 1₫
3008 Tay nối dài 1/4" model 3008 : 1/4" x 6" 1₫
5007 Tay nối dài 1/4" model 5007 : 1/4" X2" 1₫
5008 Tay nối dài 1/4" model 5008 : 1/4" X4" 1₫
5009 Tay nối dài 1/4" model 5009 : 1/4" X6" 1₫
3606 Tay nối dài 3/8" model 3606 : 3/8" x  1-3/4" 1₫
3607 Tay nối dài 3/8" model 3607 : 3/8" x  3" 1₫
3608 Tay nối dài 3/8" model 3608 : 3/8 x  6" 1₫
3609 Tay nối dài 3/8" model 3609 : 3/8" x 8" 1₫
3610 Tay nối dài 3/8" model 3610 : 3/8" x 10" 1₫
3619 Tay nối dài 3/8" model 3619 : 3/8" x 1-3/4" 1₫
3620 Tay nối dài 3/8" model 3620 : 3/8" x 3"  1₫
3621 Tay nối dài 3/8" model 3621 : 3/8" x 6" 1₫
3622 Tay nối dài 3/8" model 3622 : 3/8" x 10" 1₫
3613 Tay nối dài 1/2" 3613 : 1/2" x 2" 1₫
3614 Tay nối dài 1/2" 3614 : 1/2" x 3"  1₫
3615 Tay nối dài 1/2" 3615 : 1/2" x 5" 1₫
3616 Tay nối dài 1/2" 3616 : 1/2" x 10" 1₫
3815 Tay nối dài 1/2" 3815 : 1/2" x 2" 1₫
3816 Tay nối dài 1/2" 3816 : 1/2" x 3" 1₫
3817 Tay nối dài 1/2" 3817 : 1/2" x 5" 1₫
3818 Tay nối dài 1/2" 3818 : 1/2" x 10" 1₫

Tổng tiền:

  Tay nối dài
Model  Kích thước
mm
3906 1/4" Dr. x 14"
3907 3/8" Dr. x 18"
3908 1/2" Dr. x 24"
   
   
   
  Tay nối dài 1/4"
Model  Kích thước
mm
3006 1/4" x 2"
3007 1/4 x 4"
3008 1/4" x 6"
5007 1/4" X2"
5008 1/4" X4"
5009 1/4" X6"
   
   
   
  Tay nối dài 3/8"
Model  Kích thước
mm
3606 3/8" x  1-3/4"
3607 3/8" x  3"
3608 3/8 x  6"
3609 3/8" x 8"
3610 3/8" x 10"
3619 3/8" x 1-3/4"
3620 3/8" x 3" 
3621 3/8" x 6"
3622 3/8" x 10"
   
   
   
  Tay nối dài 1/2"
Model  Kích thước
mm
3613 1/2" x 2"
3614 1/2" x 3" 
3615 1/2" x 5"
Hotline: 0911980085