0
Danh mục sản phẩm

Tay nối dài, Đầu chuyển đổi Xpark

3339-1002
Khẩu Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Tay nối dài, Đầu chuyển đổi Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
3339-1002 "Tay nối dài 3/4 x 200mm" 1₫
3339-1004 Tay nối dài 1 x 200mm 1₫
3339-1006 Tay nối dài 1 x 400mm 1₫
3339-1008 Tay nối dài 1-1/2 x 250mm 1₫
3339-1010 Tay nối dài 1-1/2 x 500mm 1₫
3339A-19 Khẩu mũi lục giác 19 mm 1₫
3339A-22 Khẩu mũi lục giác 22 mm 1₫
3339A-24 Khẩu mũi lục giác 24 mm 1₫
3339A-27 Khẩu mũi lục giác 27 mm 1₫
3339A-30 Khẩu mũi lục giác 30 mm 1₫
3339A-32 Khẩu mũi lục giác 32 mm 1₫
3339A-36 Khẩu mũi lục giác 36 mm 1₫
3341-1002 Đầu chuyển đổi 3/4 x 1 dài 55mm 1₫
3341-1004 Đầu chuyển đổi 1/2 x 3/4 dài 50mm 1₫
3341-1006 Đầu chuyển đổi 1 x 1.1/2 dài 70mm 1₫
3341-1008 Đầu chuyển đổi 3/4 x 1 dài 60mm 1₫
3341-1010 Đầu chuyển đổi 1-1/2 x 1 dài 85mm 1₫
3341-1012 Đầu chuyển đổi 1x1.1/2 dài 85mm 1₫
3341A-1002 Đầu chuyển đổi 3/4 x 1 dài 65mm 1₫
3341A-1004 Đầu chuyển đổi 1 x 3/4 dài 70mm 1₫
3341A-1006 Đầu chuyển đổi 1 x 1.1/2 dài 115mm 1₫
3341A-1008 Đầu chuyển đổi 1.1/2 x 1 dài 110mm 1₫
3341A-1010 Đầu chuyển đổi 2-1/2 x 1.1/2 dài 140m 1₫
3340-1002 Đầu lắt léo 3/4 dài 110mm 1₫
3340-1004 Đầu lắt léo 1 dài 110m 1₫
3340-1008 Đầu lắt léo 2.1/2 dài 110 mm 1₫

Tổng tiền:

  Tay nối dài    
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
Trọng lượng
g
3339-1002 3/4 200 900
3339-1004 1 200 1400
3339-1006 1 400 3000
3339-1008 1-1/2 250 5200
3339-1010 1-1/2 500 9200
       
       
  Khẩu mũi lục giác    
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
Trọng lượng
g
3339A-19 19 75 830
3339A-22 22 75 890
3339A-24 24 75 920
3339A-27 27 75 980
3339A-30 30 75 1050
3339A-32 32 75 1130
3339A-36 36 75 1250
       
       
Hotline: 0911980085