0
Danh mục sản phẩm

Tay nối dài, đầu chuyển đổi Molybden JTC

444075
Khẩu - Cần Siết JTC
JTC
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Tay nối dài, đầu chuyển đổi Molybden JTC
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
444075 Tay nối dài - 1/2" : 3" / 75mm 2₫
444125 Tay nối dài - 1/2" : 5" / 125mm 2₫
444250 Tay nối dài - 1/2" : 10" / 250mm 2₫
646100 Tay nối dài - 3/4" : 4" / 100mm 2₫
646175 Tay nối dài - 3/4" : 7" / 175mm 2₫
646250 Tay nối dài - 3/4" : 10" / 250mm 2₫
646330 Tay nối dài - 3/4" : 13" / 330mm 2₫
646400 Tay nối dài - 3/4" : 16" / 400mm 2₫
848100 Tay nối dài - 1" : 4" / 100mm 2₫
848175 Tay nối dài - 1"  : 7" / 175mm 2₫
848250 Tay nối dài - 1" : 10" / 250mm 2₫
848330 Tay nối dài - 1" : 13" / 330mm 2₫
848400 Tay nối dài - 1"   : 16" / 400mm 2₫
240203 Đầu chuyển đổi - F1/4" x M3/8" : 26 mm 2₫
340302 Đầu chuyển đổi - F3/8" x M1/4" : 32 mm 2₫
340304 Đầu chuyển đổi - F3/8" x M1/2" : 32 mm 2₫
440403 Đầu chuyển đổi - F1/2" x M3/8" : 38 mm 2₫
440406 Đầu chuyển đổi - F1/2" x M3/4" : 48 mm 2₫
640604 Đầu chuyển đổi - F3/4" x M1/2" : 56 mm 2₫
640608 Đầu chuyển đổi - F3/4" x M1" : 63 mm 2₫
840806 Đầu chuyển đổi - F1" x M 3/4" : 68 mm 2₫

Tổng tiền:

  Tay nối dài  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
444075 1/2"   3" / 75mm
444125 1/2"   5" / 125mm
444250 1/2"   10" / 250mm
646100 3/4"   4" / 100mm
646175 3/4"   7" / 175mm
646250 3/4"   10" / 250mm
646330 3/4"   13" / 330mm
646400 3/4"   16" / 400mm
848100 1"   4" / 100mm
848175 1"   7" / 175mm
848250 1"   10" / 250mm
848330 1"   13" / 330mm
848400 1"    16" / 400mm
     
     
     
     
  Đầu chuyển đổi  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
240203 F1/4" x M3/8" 26
340302 F3/8" x M1/4" 32
340304 F3/8" x M1/2" 32
440403
Hotline: 0911980085