0
Danh mục sản phẩm

Súng nén khí JTC

5309
Bộ dụng cụ JTC
JTC
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Súng nén khí JTC
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
5309 Súng nén khí 5310 1/4" x 110mm 1₫
5310 Súng nén khí 5311 1/4" x 50mm 1₫
5311 Súng nén khí 5312 1/4" x 250mm 1₫
5312 Súng nén khí 5905 1/4" x 500mm 1₫
5905 Súng nén khí 5906 1/4" x 100mm 1₫
5906 Súng nén khí 5907 1/4" x 280mm 1₫
5907 Súng nén khí 5908 1/4" x 580mm 1₫
5908 Súng nén khí 3113 1/4" x 880 mm 1₫
3113 Súng nén khí 3114 1/4" x 4" 1₫
3114 Súng nén khí 3115 1/4" x 10" 1₫
3115 Súng nén khí 3116 1/4" x 20" 1₫
3116 Súng nén khí 1/4" x 30" 1₫

Tổng tiền:

  Súng nén khí  
Model  Đầu nối Chiều dài
5309 1/4" 110mm
5310 1/4" 50mm
5311 1/4" 250mm
5312 1/4" 500mm
5905 1/4" 100mm
5906 1/4" 280mm
5907 1/4" 580mm
5908 1/4" 880 mm
3113 1/4" 4"
3114 1/4" 10"
3115 1/4" 20"
3116 1/4" 30"
Hotline: 0911980085