0
Danh mục sản phẩm

Lục giác Xpark

167C-2
Lục giác Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Lục giác Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
167C-2 Lục giác chữ T Xpark 2 mm 1₫
167C-3 Lục giác chữ T Xpark 3 mm 1₫
167C-4 Lục giác chữ T Xpark 4 mm 1₫
167C-5 Lục giác chữ T Xpark 5 mm 1₫
167C-6 Lục giác chữ T Xpark 6 mm 1₫
167C-8 Lục giác chữ T Xpark 8 mm 1₫
167C-10 Lục giác chữ T Xpark 10 mm 1₫
167D-8 Lục giác 2 đầu trụ Xpark 8 mm 1₫
167D-9 Lục giác 2 đầu trụ Xpark 9 mm 1₫
167D-10 Lục giác 2 đầu trụ Xpark 10 mm 1₫
167D-11 Lục giác 2 đầu trụ Xpark 11 mm 1₫
167D-12 Lục giác 2 đầu trụ Xpark 12 mm 1₫
167D-13 Lục giác 2 đầu trụ Xpark 13 mm 1₫
167D-14 Lục giác 2 đầu trụ Xpark 14 mm 1₫
167D-15 Lục giác 2 đầu trụ Xpark 15 mm 1₫
167D-16 Lục giác 2 đầu trụ Xpark 16 mm 1₫
167D-17 Lục giác 2 đầu trụ Xpark 17 mm 1₫
167D-18 Lục giác 2 đầu trụ Xpark 18 mm 1₫
167D-19 Lục giác 2 đầu trụ Xpark 19 mm 1₫
167E- 6 Lục giác đầu sao Xpark T6 1₫
167E- 7 Lục giác đầu sao Xpark T7 1₫
167E- 8 Lục giác đầu sao Xpark T8 1₫
167E- 9 Lục giác đầu sao Xpark T9 1₫
167E- 10 Lục giác đầu sao Xpark T10 1₫
167E- 15 Lục giác đầu sao Xpark T15 1₫
167E- 20 Lục giác đầu sao Xpark T20 1₫
167E- 25 Lục giác đầu sao Xpark T25 1₫
167E- 27 Lục giác đầu sao Xpark T27 1₫
167E- 30 Lục giác đầu sao Xpark T30 1₫
167E- 40 Lục giác đầu sao Xpark T40 1₫
167E- 45 Lục giác đầu sao Xpark T45 1₫
167E- 50 Lục giác đầu sao Xpark T50 1₫
167E- 55 Lục giác đầu sao Xpark T55 1₫
167E- 60 Lục giác đầu sao Xpark T60 1₫

Tổng tiền:

  Lục giác chữ T  
     
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
167C-2 2 90
167C-3 3 90
167C-4 4 90
167C-5 5 90
167C-6 6 90
167C-8 8 90
167C-10 10 90
     
     
  Lục giác 2 đầu trụ  
     
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
167D-8 8 92
167D-9 9 97
167D-10 10 110
167D-11 11 119
167D-12 12 130
167D-13 13 140
167D-14 14 150
167D-15 15 156
167D-16 16 162
167D-17 17 168
167D-18
Hotline: 0911980085