0
Danh mục sản phẩm

Lục giác Titanian

5114-3
Lục giác Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Lục giác Titanian
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
5114-3 Lục giác đầu trụ 4 mm 1₫
5114-4 Lục giác đầu trụ 8 mm 1₫
5114-5 Lục giác đầu trụ 12 mm 1₫
5114-6 Lục giác đầu trụ 15 mm 1₫
5114-7 Lục giác đầu trụ 18 mm 1₫
5114-8 Lục giác đầu trụ 24 mm 1₫
5114-9 Lục giác đầu trụ 32 mm 1₫
5114-10 Lục giác đầu trụ 42 mm 1₫
5114-11 Lục giác đầu trụ 58 mm 1₫
5114-12 Lục giác đầu trụ 76 mm 1₫
5114-13 Lục giác đầu trụ 100 mm 1₫
5114-14 Lục giác đầu trụ 115 mm 1₫
5114-15 Lục giác đầu trụ 145 mm 1₫
5114-16 Lục giác đầu trụ 170 mm 1₫
5114-17 Lục giác đầu trụ 205 mm 1₫
5115-3 Lục giác đầu bi 3 mm 1₫
5115-4 Lục giác đầu bi 4 mm 1₫
5115-5 Lục giác đầu bi 5 mm 1₫
5115-6 Lục giác đầu bi 6 mm 1₫
5115-7 Lục giác đầu bi 7 mm 1₫
5115-8 Lục giác đầu bi 8 mm 1₫
5115-9 Lục giác đầu bi 9 mm 1₫
5115-10 Lục giác đầu bi 10 mm 1₫
5115-11 Lục giác đầu bi 11 mm 1₫
5115-12 Lục giác đầu bi 12 mm 1₫
5116-8 Lục giác chữ T 8 mm 1₫
5116-10 Lục giác chữ T 10 mm 1₫
5116-12 Lục giác chữ T 12 mm 1₫
5116-14 Lục giác chữ T 14 mm 1₫
5116-17 Lục giác chữ T 17 mm 1₫
5116-19 Lục giác chữ T 19 mm 1₫

Tổng tiền:

  Lục giác đầu trụ  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm 
5114-3 3 59
5114-4 4 65
5114-5 5 79
5114-6 6 85
5114-7 7 88
5114-8 8 92
5114-9 9 97
5114-10 10 110
5114-11 11 119
5114-12 12 130
5114-13 13 140
5114-14 14 150
5114-15 15 156
5114-16 16 162
5114-17 17 168
     
     
     
  Lục giác đầu bi  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm 
5115-3 3 63
5115-4 4
Hotline: 0911980085