0
Danh mục sản phẩm

Lục giác đầu trụ bị

167A-2
Lục giác Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Lục giác đầu trụ bị
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
167A-2 Lục giác đầu trụ bi 2 mm 1₫
167A-3 Lục giác đầu trụ bi 3 mm 1₫
167A-4 Lục giác đầu trụ bi 4 mm 1₫
167A-5 Lục giác đầu trụ bi 5 mm 1₫
167A-6 Lục giác đầu trụ bi 6 mm 1₫
167A-7 Lục giác đầu trụ bi 7 mm 1₫
167A-8 Lục giác đầu trụ bi 8 mm 1₫
167A-9 Lục giác đầu trụ bi 9 mm 1₫
167A-10 Lục giác đầu trụ bi 10 mm 1₫
167A-11 Lục giác đầu trụ bi 11 mm 1₫
167A-12 Lục giác đầu trụ bi 12 mm 1₫
167B-2 Lục giác đầu trụ 2 mm 1₫
167B-3 Lục giác đầu trụ 3 mm 1₫
167B-4 Lục giác đầu trụ 4 mm 1₫
167B-5 Lục giác đầu trụ 5 mm 1₫
167B-6 Lục giác đầu trụ 6 mm 1₫
167B-7 Lục giác đầu trụ 7 mm 1₫
167B-8 Lục giác đầu trụ 8 mm 1₫
167B-9 Lục giác đầu trụ 9 mm 1₫
167B-10 Lục giác đầu trụ 10 mm 1₫
167B-11 Lục giác đầu trụ 11 mm 1₫
167B-12 Lục giác đầu trụ 12 mm 1₫

Tổng tiền:

  Lục giác đầu trụ bị  
     
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
167A-2 2 50
167A-3 3 63
167A-4 4 70
167A-5 5 80
167A-6 6 90
167A-7 7 95
167A-8 8 100
167A-9 9 106
167A-10 10 112
167A-11 11 118
167A-12 12 125
     
  Lục giác đầu trụ  
     
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
167B-2 2 50
167B-3 3 63
167B-4 4 70
167B-5 5 80
167B-6 6 90
167B-7 7 95
167B-8 8
Hotline: 0911980085