0
Danh mục sản phẩm

Lục giác đầu trụ

166-1.5
Lục giác Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Lục giác đầu trụ
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
166-1.5 Lục giác đầu trụ 1.5 mm 1₫
166-2 Lục giác đầu trụ 2 mm 1₫
166-2.5 Lục giác đầu trụ 2.5 mm 1₫
166-3 Lục giác đầu trụ 3 mm 1₫
166-4 Lục giác đầu trụ 4 mm 1₫
166-5 Lục giác đầu trụ 5 mm 1₫
166-6 Lục giác đầu trụ 6 mm 1₫
166-7 Lục giác đầu trụ 7 mm 1₫
166-8 Lục giác đầu trụ 8 mm 1₫
166-9 Lục giác đầu trụ 9 mm 1₫
166-10 Lục giác đầu trụ 10 mm 1₫
166-11 Lục giác đầu trụ 11 mm 1₫
166-12 Lục giác đầu trụ 12 mm 1₫
166-13 Lục giác đầu trụ 13 mm 1₫
166-14 Lục giác đầu trụ 14 mm 1₫
166-15 Lục giác đầu trụ 15 mm 1₫
166-16 Lục giác đầu trụ 16 mm 1₫
166-17 Lục giác đầu trụ 17 mm 1₫
166-18 Lục giác đầu trụ 18 mm 1₫
166-19 Lục giác đầu trụ 19 mm 1₫
166-21 Lục giác đầu trụ 21 mm 1₫
166-22 Lục giác đầu trụ 22 mm 1₫
166-24 Lục giác đầu trụ 24 mm 1₫
166-25 Lục giác đầu trụ 25 mm 1₫
166-26 Lục giác đầu trụ 26 mm 1₫
166-27 Lục giác đầu trụ 27 mm 1₫
166-28 Lục giác đầu trụ 28 mm 1₫
166-30 Lục giác đầu trụ 30 mm 1₫
166-32 Lục giác đầu trụ 32 mm 1₫
166-36 Lục giác đầu trụ 36 mm 1₫
166-41 Lục giác đầu trụ 41 mm 1₫

Tổng tiền:

  Lục giác đầu trụ  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
167-1002
167-1004
167-1006
167-1008
167-1010
167-1012
167-1014
167-1016
167-1018
167-1020
167-1022
167-1024
167-1026
167-1028
1/16
5/64
3/32
7/64
1/8
9/64
5/32
3/16
7/32
1/4
9/32
5/16
11/32
3/8
59
59
59
59
59
64
65
79
85
85
88
92
97
110
     
Model Kích thước
inch
Chiều dài
mm
167-1030
167-1032
167-1034
167-1036
167-1038
167-1040
167-1042
167-1044
167-1046
167-1048
167-1050
7/16
1/2
9/16
5/8
11/16
3/4
13/16
7/8
15/16
1
1-1/16
119
140
150
162
168
178
184
187
192
200
213
     
166-1.5 1.5 59
166-2 2 59
166-2.5 2.5 59
166-3 3 59
166-4 4 65
166-5 5 79
166-6 6 85
166-7 7 88
166-8 8 92
166-9 9 97
166-10 10 110
166-11 11 119
166-12 12 130
166-13 13 140
166-14
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085