0
Danh mục sản phẩm

Lục giác chống ăn mòn Xpark

8120-1.5
Lục giác Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Lục giác chống ăn mòn Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
8120-1.5 Lục giác 8120-1.5 ; 1.5 mm 1₫
8120-2 Lục giác 8120-2 ; 2 mm 1₫
8120-2.5 Lục giác 8120-2.5 ; 2.5 mm 1₫
8120-3 Lục giác 8120-3 ; 3 mm 1₫
8120-4 Lục giác 8120-4 ; 4 mm 1₫
8120-5 Lục giác 8120-5 ; 5 mm 1₫
8120-6 Lục giác 8120-6 ; 6 mm 1₫
8120-7 Lục giác 8120-7 ; 7 mm 1₫
8120-8 Lục giác 8120-8 ; 8 mm 1₫
8120-9 Lục giác 8120-9 ; 9 mm 1₫
8120-10 Lục giác 8120-10 ; 10 mm 1₫
8120-11 Lục giác 8120-11 ; 11 mm 1₫
8120-12 Lục giác 8120-12 ; 12 mm 1₫
8120-13 Lục giác 8120-13 ; 13 mm 1₫
8120-14 Lục giác 8120-14 ; 14 mm 1₫
8120-15 Lục giác 8120-15 ; 15 mm 1₫
8120-16 Lục giác 8120-16 ; 16 mm 1₫
8120-17 Lục giác 8120-17 ; 17 mm 1₫
8120-18 Lục giác 8120-18 ; 18 mm 1₫
8120-19 Lục giác 8120-19 ; 19 mm 1₫
8120-21 Lục giác 8120-21 ; 21 mm 1₫
8120-22 Lục giác 8120-22 ; 22 mm 1₫
8120-24 Lục giác 8120-24 ; 24 mm 1₫
8120-25 Lục giác 8120-25 ; 25 mm 1₫
8120-26 Lục giác 8120-26 ; 26 mm 1₫
8120-27 Lục giác 8120-27 ; 27 mm 1₫
8120-28 Lục giác 8120-28 ; 28 mm 1₫
8120-30 Lục giác 8120-30 ; 30 mm 1₫
8120-32 Lục giác 8120-32 ; 32 mm 1₫
8120-36 Lục giác 8120-36 ; 36 mm 1₫
8120-41 Lục giác 8120-41 ; 41 mm 1₫
8120D-2 Lục giác đầu bi 8120D-2 ; 2 mm 1₫
8120D-3 Lục giác đầu bi 8120D-3 ; 3 mm 1₫
8120D-4 Lục giác đầu bi 8120D-4 ; 4 mm 1₫
8120D-5 Lục giác đầu bi 8120D-5 ; 5 mm 1₫
8120D-6 Lục giác đầu bi 8120D-6 ; 6 mm 1₫
8120D-7 Lục giác đầu bi 8120D-7 ; 7 mm 1₫
8120D-8 Lục giác đầu bi 8120D-8 ; 8 mm 1₫
8120D-9 Lục giác đầu bi 8120D-9 ; 9 mm 1₫
8120D-10 Lục giác đầu bi 8120D-10 ; 10 mm 1₫
8120D-11 Lục giác đầu bi 8120D-11 ; 11 mm 1₫
8120D-12 Lục giác đầu bi 8120D-12 ; 12 mm 1₫
8120B-1002 Lục giác đầu bi 8120B-1002 ; 3 mm 1₫
8120B-1004 Lục giác đầu bi 8120B-1004 ; 4 mm 1₫
8120B-1006 Lục giác đầu bi 8120B-1006 ; 5 mm 1₫
8120B-1008 Lục giác đầu bi 8120B-1008 ; 6 mm 1₫
8120B-1010 Lục giác đầu bi 8120B-1010 ; 7 mm 1₫
8120B-1012 Lục giác đầu bi 8120B-1012 ; 8 mm 1₫
8120B-1014 Lục giác đầu bi 8120B-1014 ; 9 mm 1₫
8120B-1016 Lục giác đầu bi 8120B-1016 ; 10 mm 1₫

Tổng tiền:

  Lục giác  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
8120-1.5 1.5 59
8120-2 2 59
8120-2.5 2.5 59
8120-3 3 59
8120-4 4 65
8120-5 5 79
8120-6 6 85
8120-7 7 88
8120-8 8 92
8120-9 9 97
8120-10 10 110
8120-11 11 119
8120-12 12 130
8120-13 13 140
8120-14 14 150
8120-15 15 156
8120-16 16 162
8120-17 17 168
8120-18 18 173
8120-19 19 177
8120-21 21
Hotline: 0911980085