0
Danh mục sản phẩm

Kìm Xpark

248A-1002
Kìm Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Kìm Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
248A-1002 "Kìm Cắt 248A-1002 6 Inch" 1₫
248A-1004 Kìm Cắt 248A-1004 8 Inch 1₫
248-1002 Kìm Cắt 248-1002 6 Inch 1₫
248-1004 Kìm Cắt 248-1004 8 Inch 1₫
248C-1002 Kìm Cắt 248C-1002 6 Inch 1₫
248C-1004 Kìm Cắt 248C-1004 8 Inch 1₫
250-1002 Kìm đầu bằng 250-1002 6 Inch 1₫
250-1004 Kìm đầu bằng 250-1004 8 Inch 1₫
253-1002 Kìm đầu bằng 253-1002 6 Inch 1₫
253-1004 Kìm đầu bằng 253-1004 8 Inch 1₫
254-1002 Kìm đầu bằng 254-1002 6 Inch 1₫
254-1004 Kìm đầu bằng 254-1004 8 Inch 1₫
251-1002 Kìm mỏ quạ 251-1002 150 mm 1₫
251-1004 Kìm mỏ quạ 251-1004 250 mm 1₫
251-1006 Kìm mỏ quạ 251-1006 300 mm 1₫
251-1008 Kìm mỏ quạ 251-1008 350 mm 1₫
252A-1002 Kìm mỏ quạ 252A-1002 250 mm 1₫
252A-1004 Kìm mỏ quạ 252A-1004 300 mm 1₫
252B-1002 Kìm mỏ quạ 252B-1002 165 mm 1₫
252B-1004 Kìm mỏ quạ 252B-1004 250 mm 1₫
252B-1006 Kìm mỏ quạ 252B-1006 300 mm 1₫
257A-1002 Kìm phe ngoài 257A-1002 600 mm 1₫
257A-1004 Kìm phe ngoài 257A-1004 900 mm 1₫
257A-1006 Kìm phe ngoài 257A-1006 250 mm 1₫
257A-1008 Kìm phe ngoài 257A-1008 350 mm 1₫
257A-1010 Kìm phe ngoài 257A-1010 450 mm 1₫

Tổng tiền:

  Kìm Cắt      
Model Chiều dài
Inch
Chiều dài
mm
Be-Cu
g
Al-Cu
248A-1002 6 150 175 155
248A-1004 8 200 225 205
248-1002 6 150 220 200
248-1004 8 200 410 365
248C-1002 6 150 215 185
248C-1004 8 190 385 330
         
         
  Kìm đầu bằng      
Model Chiều dài
Inch
Chiều dài
mm
Be-Cu
g
Al-Cu
250-1002 6 150 200 185
250-1004 8 200 281 257
253-1002 6 150 190 170
253-1004
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085