0
Danh mục sản phẩm

Kìm mỏ quạ, kìm nước Xpark

127-1002
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Kìm mỏ quạ, kìm nước Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
127-1002 Mỏ lết răng 510 x 45 1₫
127-1004 Mỏ lết răng 615 x 48 1₫
127-1006 Mỏ lết răng 910 x 58 1₫
127-1008 Mỏ lết răng 1220 x 65 1₫
127-1010 Mỏ lết răng 1465 x 70 1₫
127A-62 Mỏ lết răng 250 x 62 1₫
127A-78 Mỏ lết răng 280 x 78 1₫
127A-82 Mỏ lết răng 375 x 82 1₫
128A-1002 Kìm nước có đầu chốt 530 x 1₫
128A-1004 Kìm nước có đầu chốt 650 x 1₫
128A-1006 Kìm nước có đầu chốt 790 x 1₫
128B-1002 Kìm nước có đầu chốt 430 x 38 1₫
130-1002 Kìm mỏ quạ - Kìm nước 200 x 25 1₫
130-1004 Kìm mỏ quạ - Kìm nước 250 x 30 1₫
130-1006 Kìm mỏ quạ - Kìm nước 300 x 40 1₫
130-1008 Kìm mỏ quạ - Kìm nước 350 x 50 1₫
130-1010 Kìm mỏ quạ - Kìm nước 450 x 60 1₫
130-1012 Kìm mỏ quạ - Kìm nước 600 x 75 1₫
130-1014 Kìm mỏ quạ - Kìm nước 900 x 125 1₫
130-1016 Kìm mỏ quạ - Kìm nước 1200 x 150 1₫
130A-1002 Kìm mỏ quạ 200 x 25 1₫
130A-1004 Kìm mỏ quạ 250 x 30 1₫
130A-1006 Kìm mỏ quạ 300 x 40 1₫
130A-1008 Kìm mỏ quạ 350 x 50 1₫
130A-1010 Kìm mỏ quạ 450 x 60 1₫
130A-1012 Kìm mỏ quạ 600 x 75 1₫
130A-1014 Kìm mỏ quạ 900 x 125 1₫
130A-1016 Kìm mỏ quạ 1200 x 150 1₫
130B-1002 Kìm nước 430 x 380 1₫
130B-1004 Kìm nước 580 x 520 1₫
130B-1006 Kìm nước 880 x 780 1₫
130B-1008 Kìm nước 1250 x 1080 1₫
130B-1010 Kìm nước 1910 x 1660 1₫
130B-1012 Kìm nước 3115 x 2710 1₫
130-1002 Kìm nước 200 x 25 1₫
130-1004 Kìm nước 250 x 30 1₫
130-1006 Kìm nước 300 x 40 1₫
130-1008 Kìm nước 350 x 50 1₫
130-1010 Kìm nước 450 x 60 1₫
130-1012 Kìm nước 600 x 75 1₫
130-1014 Kìm nước 900 x 125 1₫
130-1016 Kìm nước 1200 x 150 1₫

Tổng tiền:

  Mỏ lết răng      
         
Model Chiều dài
mm
Khả năng kẹp
mm
Be-Cu
g
Al-Cu
g
127-1002 510 45 240 470
127-1004 615 48 254 560
127-1006 910 58 305 820
127-1008 1220 65 350 1120
127-1010 1465 70 380 1340
127A-62 250 62 575 520
127A-78 280 78 860 780
127A-82 375 82 1430 1300
         
         
  Kìm nước có đầu chốt    
         
Model Chiều dài
mm
Khả năng kẹp
mm
Be-Cu
g
Al-Cu
g
128A-1002 530   2605 2355
128A-1004 650
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085