0
Danh mục sản phẩm

Khẩu mũi vít lục giác Sao JTC

23510
Khẩu - Cần Siết JTC
JTC
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Khẩu mũi vít lục giác Sao JTC
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
23510 Khẩu mũi vít hoa mai 23510 : 1/4" x T10H mm 1₫
23515 Khẩu mũi vít hoa mai 23515 : 1/4" x T15H mm 1₫
23520 Khẩu mũi vít hoa mai 23520 : 1/4" x T20H mm 1₫
23525 Khẩu mũi vít hoa mai 23525 : 1/4" x T25H mm 1₫
23527 Khẩu mũi vít hoa mai 23527 : 1/4" x T27H mm 1₫
23530 Khẩu mũi vít hoa mai 23530 : 1/4" x T30H mm 1₫
34840 Khẩu mũi vít hoa mai 34840 : 3/8" x T40H mm 1₫
34845 Khẩu mũi vít hoa mai 34845 : 3/8" x T45H mm 1₫
34850 Khẩu mũi vít hoa mai 34850 : 3/8" x T50H mm 1₫
34855 Khẩu mũi vít hoa mai 34855 : 3/8" x T55H mm 1₫
34860 Khẩu mũi vít hoa mai 34860 : 3/8" x T60H mm 1₫
45450 Khẩu mũi vít hoa mai 45450 : 1/2" x T50H mm 1₫
45455 Khẩu mũi vít hoa mai 45455 : 1/2" x T55H mm 1₫
45460 Khẩu mũi vít hoa mai 45460 : 1/2" x T60H mm 1₫
45470 Khẩu mũi vít hoa mai 45470 : 1/2" x T70H mm 1₫
45530120 Khẩu mũi vít 45530120 : 1/2"xT30 mm 1₫
45540120 Khẩu mũi vít 45540120 : 1/2"xT40 mm 1₫
45545120 Khẩu mũi vít 45545120 : 1/2"xT45 mm 1₫
45550120 Khẩu mũi vít 45550120 : 1/2"xT50 mm 1₫
45555120 Khẩu mũi vít 45555120 : 1/2"xT55 mm 1₫
45560120 Khẩu mũi vít 45560120 : 1/2"xT60 mm 1₫
45605120 Khẩu mũi vít 45605120 : 1/2"xH5 mm 1₫
45606120 Khẩu mũi vít 45606120 : 1/2"xH6 mm 1₫
45607120 Khẩu mũi vít 45607120 : 1/2"xH7 mm 1₫
45608120 Khẩu mũi vít 45608120 : 1/2"xH8 mm 1₫
45610120 Khẩu mũi vít 45610120 : 1/2"xH10 mm 1₫
45705120 Khẩu mũi vít 45705120 : 1/2"xM5 mm 1₫
45706120 Khẩu mũi vít 45706120 : 1/2"xM6 mm 1₫
45708120 Khẩu mũi vít 45708120 : 1/2"xM8 mm 1₫
45710120 Khẩu mũi vít 45710120 : 1/2"xM10 mm 1₫
45712120 Khẩu mũi vít 45712120 : 1/2"xM12 mm 1₫
45714120 Khẩu mũi vít 45714120 : 1/2"xM14 mm 1₫
45540200 Khẩu mũi vít 45540200 : 1/2" x T40 mm 1₫
45545200 Khẩu mũi vít 45545200 : 1/2" x T45 mm 1₫
45550200 Khẩu mũi vít 45550200 : 1/2" x T50 mm 1₫
45555200 Khẩu mũi vít 45555200 : 1/2" x T55 mm 1₫
45560200 Khẩu mũi vít 45560200 : 1/2" x T60 mm 1₫
45570200 Khẩu mũi vít 45570200 : 1/2" x T70 mm 1₫
45605200 Khẩu mũi vít 45605200 : 1/2" x H5 mm 1₫
45606200 Khẩu mũi vít 45606200 : 1/2" x H6 mm 1₫
45607200 Khẩu mũi vít 45607200 : 1/2" x H7 mm 1₫
45608200 Khẩu mũi vít 45608200 : 1/2" x H8 mm 1₫
45610200 Khẩu mũi vít 45610200 : 1/2" x H10 mm 1₫
45612200 Khẩu mũi vít 45612200 : 1/2" x H12 mm 1₫
45708200 Khẩu mũi vít 45708200 : 1/2" x M8 mm 1₫
45710200 Khẩu mũi vít 45710200 : 1/2" x M10 mm 1₫
45712200 Khẩu mũi vít 45712200 : 1/2" x M12 mm 1₫
45714200 Khẩu mũi vít 45714200 : 1/2" x M14 mm 1₫
45808200 Khẩu mũi vít 45808200 : 1/2" x RM8 mm 1₫
45809200 Khẩu mũi vít 45809200 : 1/2" x RM9 mm 1₫
45810200 Khẩu mũi vít 45810200 : 1/2" x RM10 mm 1₫
45812200 Khẩu mũi vít 45812200 : 1/2" x RM12 mm 1₫
45813200 Khẩu mũi vít 45813200 : 1/2" x RM13 mm 1₫
45814200 Khẩu mũi vít 45814200 : 1/2" x RM14 mm 1₫

Tổng tiền:

  Khẩu mũi vít lục giác hoa mai    
Model  Kích thước
mm
Đường kính ngoài
mm
Chiều dài
mm
23510 1/4" x T10H 11.9 37
23515 1/4" x T15H 11.9 37
23520 1/4" x T20H 11.9 37
23525 1/4" x T25H 11.9 37
23527 1/4" x T27H 11.9 37
23530 1/4" x T30H 11.9 37
34840 3/8" x T40H 17.9 37
34845 3/8" x T45H 17.9 37
34850 3/8" x T50H 17.9 37
34855 3/8" x T55H 19.9 37
34860 3/8" x T60H 19.9 37
45450 1/2" x T50H 21.9 55
45455 1/2" x T55H 21.9 55
45460 1/2" x T60H 23.9 55
45470 1/2" x T70H 23.9
Hotline: 0911980085