0
Danh mục sản phẩm

Khẩu mũi vít lục giác JTC

23602
Khẩu - Cần Siết JTC
JTC
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Khẩu mũi vít lục giác JTC
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
23602 Khẩu mũi vít lục giác 23602 : 1/4"xH2 mm 1₫
23603 Khẩu mũi vít lục giác 23603 : 1/4"xH3 mm 1₫
23604 Khẩu mũi vít lục giác 23604 : 1/4"xH4 mm 1₫
23605 Khẩu mũi vít lục giác 23605 : 1/4"xH5 mm 1₫
23606 Khẩu mũi vít lục giác 23606 : 1/4"xH6 mm 1₫
23607 Khẩu mũi vít lục giác 23607 : 1/4"xH7 mm 1₫
23608 Khẩu mũi vít lục giác 23608 : 1/4"xH8 mm 1₫
34703 Khẩu mũi vít lục giác 34703 : 3/8"xH3 mm 1₫
34704 Khẩu mũi vít lục giác 34704 : 3/8"xH4 mm 1₫
34705 Khẩu mũi vít lục giác 34705 : 3/8"xH5 mm 1₫
34706 Khẩu mũi vít lục giác 34706 : 3/8"xH6 mm 1₫
34707 Khẩu mũi vít lục giác 34707 : 3/8"xH7 mm 1₫
34708 Khẩu mũi vít lục giác 34708 : 3/8"xH8 mm 1₫
34709 Khẩu mũi vít lục giác 34709 : 3/8"xH9 mm 1₫
34710 Khẩu mũi vít lục giác 34710 : 3/8"xH10 mm 1₫
45604 Khẩu mũi vít lục giác 45604 : 1/2"xH4 mm 1₫
45605 Khẩu mũi vít lục giác 45605 : 1/2"xH5 mm 1₫
45606 Khẩu mũi vít lục giác 45606 : 1/2"xH6 mm 1₫
45607 Khẩu mũi vít lục giác 45607 : 1/2"xH7 mm 1₫
45608 Khẩu mũi vít lục giác 45608 : 1/2"xH8 mm 1₫
45609 Khẩu mũi vít lục giác 45609 : 1/2"xH9 mm 1₫
45610 Khẩu mũi vít lục giác 45610 : 1/2"xH10 mm 1₫
45612 Khẩu mũi vít lục giác 45612 : 1/2"xH12 mm 1₫
45614 Khẩu mũi vít lục giác 45614 : 1/2"xH14 mm 1₫
45617 Khẩu mũi vít lục giác 45617 : 1/2"xH17 mm 1₫
45619 Khẩu mũi vít lục giác 45619 : 1/2"xH19 mm 1₫
23900 Khẩu lục giác mũi vít 23900 : 1/4"xPH.0⊕ mm 1₫
23901 Khẩu lục giác mũi vít 23901 : 1/4"xPH.1⊕ mm 1₫
23902 Khẩu lục giác mũi vít 23902 : 1/4"xPH.2⊕ mm 1₫
23903 Khẩu lục giác mũi vít 23903 : 1/4"xPH.3⊕ mm 1₫
23840 Khẩu lục giác mũi vít 23840 : 1/4"x4.0Θ mm 1₫
23855 Khẩu lục giác mũi vít 23855 : 1/4"x5.5Θ mm 1₫
23865 Khẩu lục giác mũi vít 23865 : 1/4"x6.5Θ mm 1₫
45705 Khẩu lục giác mũi vít hoa mai 45705 : 1/2"xM5 mm 1₫
45706 Khẩu lục giác mũi vít hoa mai 45706 : 1/2"xM6 mm 1₫
45708 Khẩu lục giác mũi vít hoa mai 45708 : 1/2"xM8 mm 1₫
45710 Khẩu lục giác mũi vít hoa mai 45710 : 1/2"xM10 mm 1₫
45712 Khẩu lục giác mũi vít hoa mai 45712 : 1/2"xM12 mm 1₫
22004 Khẩu lục giác sao 22004 : 1/4" x E4 mm 1₫
22005 Khẩu lục giác sao 22005 : 1/4" x E5 mm 1₫
22006 Khẩu lục giác sao 22006 : 1/4" x E6 mm 1₫
22007 Khẩu lục giác sao 22007 : 1/4" x E7 mm 1₫
22008 Khẩu lục giác sao 22008 : 1/4" x E8 mm 1₫
22010 Khẩu lục giác sao 22010 : 1/4" x E10 mm 1₫
33004 Khẩu lục giác sao 33004 : 3/8'' x E4 mm 1₫
33005 Khẩu lục giác sao 33005 : 3/8" x E5 mm 1₫
33006 Khẩu lục giác sao 33006 : 3/8" x E6 mm 1₫
33007 Khẩu lục giác sao 33007 : 3/8" x E7 mm 1₫
33008 Khẩu lục giác sao 33008 : 3/8" x E8 mm 1₫
33010 Khẩu lục giác sao 33010 : 3/8" x E10 mm 1₫
33011 Khẩu lục giác sao 33011 : 3/8" x E11 mm 1₫
33012 Khẩu lục giác sao 33012 : 3/8" x E12 mm 1₫
33014 Khẩu lục giác sao 33014 : 3/8" x E14 mm 1₫
33016 Khẩu lục giác sao 33016 : 3/8" x E16 mm 1₫
33018 Khẩu lục giác sao 33018 : 3/8" x E18 mm 1₫
33020 Khẩu lục giác sao 33020 : 3/8" x E20 mm 1₫
43510 Khẩu lục giác sao 43510 : 1/2" x E10 mm 1₫
43511 Khẩu lục giác sao 43511 : 1/2" x E11 mm 1₫
43512 Khẩu lục giác sao 43512 : 1/2" x E12 mm 1₫
43514 Khẩu lục giác sao 43514 : 12" x E14 mm 1₫
43516 Khẩu lục giác sao 43516 : 1/2" x E16 mm 1₫
43518 Khẩu lục giác sao 43518 : 1/2" x E18 mm 1₫
43520 Khẩu lục giác sao 43520 : 1/2" x E20 mm 1₫
43522 Khẩu lục giác sao 43522 : 1/2" x E22 mm 1₫
43524 Khẩu lục giác sao 43524 : 1/2" x E24 mm 1₫

Tổng tiền:

  Khẩu mũi vít lục giác  
Model  Kích thước
mm
Chiều dài
mm
23602 1/4"xH2 37
23603 1/4"xH3 37
23604 1/4"xH4 37
23605 1/4"xH5 37
23606 1/4"xH6 37
23607 1/4"xH7 37
23608 1/4"xH8 37
34703 3/8"xH3 48
34704 3/8"xH4 48
34705 3/8"xH5 48
34706 3/8"xH6 48
34707 3/8"xH7 48
34708 3/8"xH8 48
34709 3/8"xH9 48
34710 3/8"xH10 48
45604 1/2"xH4 55
45605 1/2"xH5 55
45606 1/2"xH6 55
45607 1/2"xH7 55
45608
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085