0
Danh mục sản phẩm

Khẩu mũi lục giác Molybden JTC

345303
Khẩu - Cần Siết JTC
JTC
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Khẩu mũi lục giác Molybden JTC
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
345303 Khẩu mũi vít lục giác 3/8" H-3 mm 2₫
345304 Khẩu mũi vít lục giác 3/8" H-4 mm 2₫
345305 Khẩu mũi vít lục giác 3/8" H-5 mm 2₫
345306 Khẩu mũi vít lục giác 3/8" H-6 mm 2₫
345307 Khẩu mũi vít lục giác 3/8" H-7 mm 2₫
345308 Khẩu mũi vít lục giác 3/8" H-8 mm 2₫
345310 Khẩu mũi vít lục giác 3/8" H-10 mm 2₫
345312 Khẩu mũi vít lục giác 3/8" H-12 mm 2₫
345314 Khẩu mũi vít lục giác 3/8" H-14 mm 2₫
446104 Khẩu mũi vít lục giác 1/2 " H-4 mm 2₫
446105 Khẩu mũi vít lục giác 1/2 " H-5 mm 2₫
446106 Khẩu mũi vít lục giác 1/2 " H-6 mm 2₫
446107 Khẩu mũi vít lục giác 1/2 " H-7 mm 2₫
446108 Khẩu mũi vít lục giác 1/2 " H-8 mm 2₫
446109 Khẩu mũi vít lục giác 1/2 " H-9 mm 2₫
446110 Khẩu mũi vít lục giác 1/2 " H-10 mm 2₫
446112 Khẩu mũi vít lục giác 1/2 " H-12 mm 2₫
446113 Khẩu mũi vít lục giác 1/2 " H-13 mm 2₫
446114 Khẩu mũi vít lục giác 1/2 " H-14 mm 2₫
446117 Khẩu mũi vít lục giác 1/2 " H-17 mm 2₫
446119 Khẩu mũi vít lục giác 1/2 " H-19 mm 2₫
447905 Khẩu mũi lục giác 1/2 " dài H-5 mm 2₫
447906 Khẩu mũi lục giác 1/2 " dài H-6 mm 2₫
447907 Khẩu mũi lục giác 1/2 " dài H-7 mm 2₫
447908 Khẩu mũi lục giác 1/2 " dài H-8 mm 2₫
447910 Khẩu mũi lục giác 1/2 " dài H-10 mm 2₫
447912 Khẩu mũi lục giác 1/2 " dài H-12 mm 2₫
447914 Khẩu mũi lục giác 1/2 " dài H-14 mm 2₫
447917 Khẩu mũi lục giác 1/2 " dài H-17 mm 2₫
447919 Khẩu mũi lục giác 1/2 " dài H-19 mm 2₫
648814 Khẩu mũi vít lục giác 3/4 " H-14 mm 2₫
648817 Khẩu mũi vít lục giác 3/4 " H-17 mm 2₫
648819 Khẩu mũi vít lục giác 3/4 " H-19 mm 2₫
648821 Khẩu mũi vít lục giác 3/4 " H-21 mm 2₫
648822 Khẩu mũi vít lục giác 3/4 " H-22 mm 2₫
648824 Khẩu mũi vít lục giác 3/4 " H-24 mm 2₫
648827 Khẩu mũi vít lục giác 3/4 " H-27 mm 2₫
648830 Khẩu mũi vít lục giác 3/4 " H-30 mm 2₫
648832 Khẩu mũi vít lục giác 3/4 " H-32 mm 2₫
345215 Khẩu mũi vít lục giác sao 3/8 " T-15 mm 2₫
345220 Khẩu mũi vít lục giác sao 3/8 " T-20 mm 2₫
345225 Khẩu mũi vít lục giác sao 3/8 " T-25 mm 2₫
345227 Khẩu mũi vít lục giác sao 3/8 " T-27 mm 2₫
345230 Khẩu mũi vít lục giác sao 3/8 " T-30 mm 2₫
345240 Khẩu mũi vít lục giác sao 3/8 " T-40 mm 2₫
345245 Khẩu mũi vít lục giác sao 3/8 " T-45 mm 2₫
345250 Khẩu mũi vít lục giác sao 3/8 " T-50 mm 2₫
345255 Khẩu mũi vít lục giác sao 3/8 " T-55 mm 2₫
446025 Khẩu mũi vít lục giác sao 1/2 " T-25 mm 2₫
446027 Khẩu mũi vít lục giác sao 1/2 " T-27 mm 2₫
446030 Khẩu mũi vít lục giác sao 1/2 " T-30 mm 2₫
446040 Khẩu mũi vít lục giác sao 1/2 " T-40 mm 2₫
446045 Khẩu mũi vít lục giác sao 1/2 " T-45 mm 2₫
446050 Khẩu mũi vít lục giác sao 1/2 " T-50 mm 2₫
446055 Khẩu mũi vít lục giác sao 1/2 " T-55 mm 2₫
446060 Khẩu mũi vít lục giác sao 1/2 " T-60 mm 2₫
447825 Khẩu mũi vít 1/2 " T-25 mm 2₫
447827 Khẩu mũi vít 1/2 " T-27 mm 2₫
447830 Khẩu mũi vít 1/2 " T-30 mm 2₫
447840 Khẩu mũi vít 1/2 " T-40 mm 2₫
447845 Khẩu mũi vít 1/2 " T-45 mm 2₫
447850 Khẩu mũi vít 1/2 " T-50 mm 2₫
447855 Khẩu mũi vít 1/2 " T-55 mm 2₫
447860 Khẩu mũi vít 1/2 " T-60 mm 2₫
447870 Khẩu mũi vít 1/2 " T-70 mm 2₫
447880 Khẩu mũi vít 1/2 " T-80 mm 2₫

Tổng tiền:

    Khẩu mũi vít lục giác  3/8"  
Model Kích thước
mm
Đường kính ngoài
mm
Chiều dài
mm
345303 H-3 19 52
345304 H-4 19 52
345305 H-5 19 52
345306 H-6 19 52
345307 H-7 19 52
345308 H-8 19 52
345310 H-10 19 52
345312 H-12 19 52
345314 H-14 19 52
       
       
       
    Khẩu mũi vít lục giác  1/2 "  
Model Kích thước
mm
Đường kính ngoài
mm
Chiều dài
mm
446104 H-4 25 60
446105 H-5 25 60
446106 H-6 25
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085