0
Danh mục sản phẩm

Khẩu molybden loại 4 cạnh

649117
Khẩu - Cần Siết JTC
JTC
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Khẩu molybden loại 4 cạnh
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
649117 Khẩu 3/4" 4 cạnh 17 mm 111.112₫
649119 Khẩu 3/4" 4 cạnh 19 mm 11.123.122₫
649120 Khẩu 3/4" 4 cạnh 20 mm 123.123.122₫
649121 Khẩu 3/4" 4 cạnh 21 mm 1.231.322₫
844017 Khẩu 1" 4 cạnh 17 mm 3₫
844019 Khẩu 1" 4 cạnh 19 mm 2₫
844020 Khẩu 1" 4 cạnh 20 mm 2₫
844021 Khẩu 1" 4 cạnh 21 mm 2₫
847617 Khẩu 1" loại 4 cạnh dài 17 mm 2₫
847619 Khẩu 1" loại 4 cạnh dài 19 mm 2₫
847620 Khẩu 1" loại 4 cạnh dài 20 mm 2₫
847621 Khẩu 1" loại 4 cạnh dài 21 mm 2₫

Tổng tiền:

    Khẩu 3/4" 4 cạnh  
Model Kích thước
mm
Đường kính ngoài
mm
Đường kính ngoài khẩu
mm
649117 17 44 37
649119 19 44 39
649120 20 44 41
649121 21 44 42
       
       
       
    Khẩu 1" 4 cạnh  
Model Kích thước
mm
Đường kính ngoài
mm
Đường kính ngoài khẩu
mm
844017 17 54 40
844019 19 54 43
844020 20 54 45
844021 21 54 47
       
       
       
    Khẩu 1"  loại 4 cạnh dài  
Model Kích thước
mm
Đường kính ngoài
mm
Đường kính ngoài khẩu
mm
847617 17 54 40
847619
Hotline: 0911980085