0
Danh mục sản phẩm

Khẩu lục giác Xpark

3338-30
Khẩu Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Khẩu lục giác Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
3338-30 Khẩu 1" 30 mm 1₫
3338-32 Khẩu 1" 32mm 1₫
3338-36 Khẩu 1" 36 mm 1₫
3338-41 Khẩu 1" 41 mm 1₫
3338-46 Khẩu 1" 46 mm 1₫
3338-50 Khẩu 1" 50 mm 1₫
3338-55 Khẩu 1" 55 mm 1₫
3338-60 Khẩu 1" 60 mm 1₫
3338-65 Khẩu 1" 65 mm 1₫
3338-70 Khẩu 1" 70 mm 1₫
3338-75 Khẩu 1" 75 mm 1₫
3338-80 Khẩu 1" 80 mm 1₫
3338B-24 Khẩu 1" loại dài 24 mm 1₫
3338B-27 Khẩu 1" loại dài 27 mm 1₫
3338B-30 Khẩu 1" loại dài 30 mm 1₫
3338B-32 Khẩu 1" loại dài 32 mm 1₫
3338B-36 Khẩu 1" loại dài 36 mm 1₫
3338B-38 Khẩu 1" loại dài 38 mm 1₫
3338B-41 Khẩu 1" loại dài 41 mm 1₫
3338B-46 Khẩu 1" loại dài 46 mm 1₫
3338B-50 Khẩu 1" loại dài 50 mm 1₫
3338B-55 Khẩu 1" loại dài 55 mm 1₫
3338B-60 Khẩu 1" loại dài 60 mm 1₫
3338B-65 Khẩu 1" loại dài 65 mm 1₫
3338B-70 Khẩu 1" loại dài 70 mm 1₫
3338B-75 Khẩu 1" loại dài 75 mm 1₫
3338B-80 Khẩu 1" loại dài 80 mm 1₫
3338C-17 Khẩu 3/4" - 17 mm 1₫
3338C-19 Khẩu 3/4" - 19 mm 1₫
3338C-22 Khẩu 3/4" - 22 mm 1₫
3338C-24 Khẩu 3/4" - 24 mm 1₫
3338C-27 Khẩu 3/4" - 27 mm 1₫
3338C-30 Khẩu 3/4" - 30 mm 1₫
3338C-32 Khẩu 3/4" - 32 mm 1₫
3338C-34 Khẩu 3/4" - 34 mm 1₫
3338C-36 Khẩu 3/4" - 36 mm 1₫
3338C-38 Khẩu 3/4" - 38 mm 1₫
3338C-41 Khẩu 3/4" - 41 mm 1₫
3338C-46 Khẩu 3/4" - 46 mm 1₫
3338C-50 Khẩu 3/4" - 50 mm 1₫
3338D-46 Khẩu 2.1/2" - 46 mm 1₫
3338D-50 Khẩu 2.1/2" - 50 mm 1₫
3338D-55 Khẩu 2.1/2" - 55 mm 1₫
3338D-60 Khẩu 2.1/2" - 60 mm 1₫
3338D-65 Khẩu 2.1/2" - 65 mm 1₫
3338D-70 Khẩu 2.1/2" - 70 mm 1₫
3338D-75 Khẩu 2.1/2" - 75 mm 1₫
3338D-80 Khẩu 2.1/2" - 80 mm 1₫
3338D-85 Khẩu 2.1/2" - 85 mm 1₫
3338D-90 Khẩu 2.1/2" - 90 mm 1₫
3338D-95 Khẩu 2.1/2" - 95 mm 1₫
3338D-100 Khẩu 2.1/2" - 100 mm 1₫
3338D-105 Khẩu 2.1/2" - 105 mm 1₫
3338D-110 Khẩu 2.1/2" - 110 mm 1₫
3338D-115 Khẩu 2.1/2" - 115 mm 1₫
3338D-120 Khẩu 2.1/2" - 120 mm 1₫
3338D-125 Khẩu 2.1/2" - 125 mm 1₫
3338D-130 Khẩu 2.1/2" - 130 mm 1₫
3338D-135 Khẩu 2.1/2" - 135 mm 1₫

Tổng tiền:

  Khẩu 1" dài  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
3338-30 30 60
3338-32 32 60
3338-36 36 60
3338-41 41 65
3338-46 46 70
3338-50 50 75
3338-55 55 75
3338-60 60 85
3338-65 65 85
3338-70 70 90
3338-75 75 90
3338-80 80 90
  Loại Dài  
3338B-24 24 100
3338B-27 27 100
3338B-30 30 100
3338B-32 32 100
3338B-36 36 100
3338B-38 38 100
3338B-41 41 100
3338B-46 46 100
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085