0
Danh mục sản phẩm

Khẩu lục giác - Xpark

3332-27
Khẩu Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Khẩu lục giác - Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
3332-27 Khẩu 1" kích thước 27 mm 1₫
3332-30 Khẩu 1" kích thước 30 mm 1₫
3332-32 Khẩu 1" kích thước 32 mm 1₫
3332-36 Khẩu 1" kích thước 36 mm 1₫
3332-41 Khẩu 1" kích thước 41 mm 1₫
3332-46 Khẩu 1" kích thước 46 mm 1₫
3332-50 Khẩu 1" kích thước 50 mm 1₫
3332-55 Khẩu 1" kích thước 55 mm 1₫
3332-60 Khẩu 1" kích thước 60 mm 1₫
3332-65 Khẩu 1" kích thước 65 mm 1₫
3332-70 Khẩu 1" kích thước 70 mm 1₫
3332-75 Khẩu 1" kích thước 75 mm 1₫
3332-80 Khẩu 1" kích thước 80 mm 1₫
3332A-24 Khẩu 3/4"kích thước 24 mm 1₫
3332A-27 Khẩu 3/4"kích thước 27 mm 1₫
3332A-30 Khẩu 3/4"kích thước 30 mm 1₫
3332A-32 Khẩu 3/4"kích thước 32 mm 1₫
3332A-36 Khẩu 3/4"kích thước 36 mm 1₫
3332A-41 Khẩu 3/4"kích thước 41 mm 1₫
3332A-46 Khẩu 3/4"kích thước 46 mm 1₫
3332A-50 Khẩu 3/4"kích thước 50 mm 1₫
3336-32 Khẩu 1.1/2" - 32 mm 1₫
3336-36 Khẩu 1.1/2" - 36 mm 1₫
3336-41 Khẩu 1.1/2" - 41 mm 1₫
3336-46 Khẩu 1.1/2" - 46 mm 1₫
3336-50 Khẩu 1.1/2" - 50 mm 1₫
3336-55 Khẩu 1.1/2" - 55 mm 1₫
3336-60 Khẩu 1.1/2" - 60 mm 1₫
3336-65 Khẩu 1.1/2" - 65 mm 1₫
3336-70 Khẩu 1.1/2" - 70 mm 1₫
3336-75 Khẩu 1.1/2" - 75 mm 1₫
3336-80 Khẩu 1.1/2" - 80 mm 1₫
3336-85 Khẩu 1.1/2" - 85 mm 1₫
3336-90 Khẩu 1.1/2" - 90 mm 1₫
3336-95 Khẩu 1.1/2" - 95 mm 1₫
3336-100 Khẩu 1.1/2" - 100 mm 1₫
3336-105 Khẩu 1.1/2" - 105 mm 1₫
3336-110 Khẩu 1.1/2" - 110 mm 1₫
3336-115 Khẩu 1.1/2" - 115 mm 1₫
3336-120 Khẩu 1.1/2" - 120 mm 1₫
3336-125 Khẩu 1.1/2" - 125 mm 1₫
3336-130 Khẩu 1.1/2" - 130 mm 1₫
3336-135 Khẩu 1.1/2" - 135 mm 1₫
3336-140 Khẩu 1.1/2" - 140 mm 1₫
3336-145 Khẩu 1.1/2" - 145 mm 1₫
3336-150 Khẩu 1.1/2" - 150 mm 1₫

Tổng tiền:

  Khẩu 1"    
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
Trọng lượng
g
3332-27 27 55 380
3332-30 30 60 430
3332-32 32 60 460
3332-36 36 65 525
3332-41 41 70 655
3332-46 46 75 780
3332-50 50 75 890
3332-55 55 80 1050
3332-60 60 85 1320
3332-65 65 90 1475
3332-70 70 90 1625
3332-75 75 95 2155
3332-80 80 95 2390
       
       
       
  Khẩu 3/4"    
Model
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085