0
Danh mục sản phẩm

Khẩu lục giác Titanium - Xpark

5301-6
Khẩu Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Khẩu lục giác Titanium - Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
5301-6 Khẩu 1/2" - 6 mm 1₫
5301-8 Khẩu 1/2" - 8 mm 1₫
5301-10 Khẩu 1/2" - 10 mm 1₫
5301-12 Khẩu 1/2" - 12 mm 1₫
5301-14 Khẩu 1/2" - 14 mm 1₫
5301-17 Khẩu 1/2" - 17 mm 1₫
5301-19 Khẩu 1/2" - 19 mm 1₫
5301-22 Khẩu 1/2" - 22 mm 1₫
5301A-4 Khẩu 1/4" - 4 mm 1₫
5301A-5 Khẩu 1/4" - 5 mm 1₫
5301A-6 Khẩu 1/4" - 6 mm 1₫
5301A-7 Khẩu 1/4" - 7 mm 1₫
5301A-8 Khẩu 1/4" - 8 mm 1₫
5301A-9 Khẩu 1/4" - 9 mm 1₫
5301A-10 Khẩu 1/4" - 10 mm 1₫
5301A-11 Khẩu 1/4" - 11 mm 1₫
5301A-12 Khẩu 1/4" - 12 mm 1₫
5301A-13 Khẩu 1/4" - 13 mm 1₫
5301A-14 Khẩu 1/4" - 14 mm 1₫
5301A-15 Khẩu 1/4" - 15 mm 1₫
5301A-16 Khẩu 1/4" - 16 mm 1₫
5301A-17 Khẩu 1/4" - 17 mm 1₫
5301A-18 Khẩu 1/4" - 18 mm 1₫
5301A-19 Khẩu 1/4" - 19 mm 1₫
5301B-5 Khẩu 3/8 " - 5 mm 1₫
5301B-6 Khẩu 3/8 " - 6 mm 1₫
5301B-7 Khẩu 3/8 " - 7 mm 1₫
5301B-8 Khẩu 3/8 " - 8 mm 1₫
5301B-9 Khẩu 3/8 " - 9 mm 1₫
5301B-10 Khẩu 3/8 " - 10 mm 1₫
5301B-11 Khẩu 3/8 " - 11 mm 1₫
5301B-12 Khẩu 3/8 " - 12 mm 1₫
5301B-13 Khẩu 3/8 " - 13 mm 1₫
5301B-14 Khẩu 3/8 " - 14 mm 1₫
5301B-15 Khẩu 3/8 " - 15 mm 1₫
5301B-16 Khẩu 3/8 " - 16 mm 1₫
5301B-17 Khẩu 3/8 " - 17 mm 1₫
5301B-19 Khẩu 3/8 " - 19 mm 1₫
5301B-20 Khẩu 3/8 " - 20 mm 1₫
5301C-17 Khẩu 3/4 " - 17 mm 1₫
5301C-19 Khẩu 3/4 " - 19 mm 1₫
5301C-21 Khẩu 3/4 " - 21 mm 1₫
5301C-22 Khẩu 3/4 " - 22 mm 1₫
5301C-23 Khẩu 3/4 " - 23 mm 1₫
5301C-24 Khẩu 3/4 " - 24 mm 1₫
5301C-26 Khẩu 3/4 " - 26 mm 1₫
5301C-27 Khẩu 3/4 " - 27 mm 1₫
5301C-28 Khẩu 3/4 " - 28 mm 1₫
5301C-29 Khẩu 3/4 " - 29 mm 1₫
5301C-30 Khẩu 3/4 " - 30 mm 1₫
5301C-31 Khẩu 3/4 " - 31 mm 1₫
5301C-32 Khẩu 3/4 " - 32 mm 1₫
5301C-34 Khẩu 3/4 " - 34 mm 1₫
5301C-36 Khẩu 3/4 " - 36 mm 1₫
5302-17 Khẩu 3/4 inch - 17 mm 1₫
5302-19 Khẩu 3/4 inch - 19 mm 1₫
5302-22 Khẩu 3/4 inch - 22 mm 1₫
5302-24 Khẩu 3/4 inch - 24 mm 1₫
5302-27 Khẩu 3/4 inch - 27 mm 1₫
5302-30 Khẩu 3/4 inch - 30 mm 1₫
5302-32 Khẩu 3/4 inch - 32 mm 1₫

Tổng tiền:

  Khẩu 1/2"  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm 
5301-6 6 40
5301-8 8 40
5301-10 10 40
5301-12 12 40
5301-14 14 40
5301-17 17 40
5301-19 19 42
5301-22 22 43
     
     
     
     
  Khẩu 1/4"  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm 
5301A-4 4 25
5301A-5 5 25
5301A-6 6 25
5301A-7 7 25
5301A-8 8 25
5301A-9 9 25
5301A-10 10 25
5301A-11 11 25
5301A-12
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085