0
Danh mục sản phẩm

Khẩu lục giác sao dài JTC

36004
Khẩu - Cần Siết JTC
JTC
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Khẩu lục giác sao dài JTC
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
36004 Khẩu lục giác sao 36004 : 3/8"xE4 mm 1₫
36005 Khẩu lục giác sao 36005 : 3/8"xE5 mm 1₫
36006 Khẩu lục giác sao 36006 : 3/8"xE6 mm 1₫
36007 Khẩu lục giác sao 36007 : 3/8"xE7 mm 1₫
36008 Khẩu lục giác sao 36008 : 3/8"xE8 mm 1₫
36010 Khẩu lục giác sao 36010 : 3/8"xE10 mm 1₫
36011 Khẩu lục giác sao 36011 : 3/8"xE11 mm 1₫
36012 Khẩu lục giác sao 36012 : 3/8"xE12 mm 1₫
36014 Khẩu lục giác sao 36014 : 3/8"xE14 mm 1₫
36016 Khẩu lục giác sao 36016 : 3/8"xE16 mm 1₫
36018 Khẩu lục giác sao 36018 : 3/8"xE18 mm 1₫
47310 Khẩu lục giác sao 47310 : 1/2"xE10 mm 1₫
47311 Khẩu lục giác sao 47311 : 1/2"xE11 mm 1₫
47312 Khẩu lục giác sao 47312 : 1/2"xE12 mm 1₫
47314 Khẩu lục giác sao 47314 : 1/2"xE14 mm 1₫
47316 Khẩu lục giác sao 47316 : 1/2"xE16 mm 1₫
47318 Khẩu lục giác sao 47318 : 1/2"xE18 mm 1₫
47320 Khẩu lục giác sao 47320 : 1/2"xE20 mm 1₫
47322 Khẩu lục giác sao 47322 : 1/2"xE22 mm 1₫
47324 Khẩu lục giác sao 47324 : 1/2"xE24 mm 1₫
23706 Khẩu mũi vít lục giác sao 23706 : 1/4"xT6 mm 1₫
23707 Khẩu mũi vít lục giác sao 23707 : 1/4"xT7 mm 1₫
23708 Khẩu mũi vít lục giác sao 23708 : 1/4"xT8 mm 1₫
23709 Khẩu mũi vít lục giác sao 23709 : 1/4"xT9 mm 1₫
23710 Khẩu mũi vít lục giác sao 23710 : 1/4"xT10 mm 1₫
23715 Khẩu mũi vít lục giác sao 23715 : 1/4"xT15 mm 1₫
23720 Khẩu mũi vít lục giác sao 23720 : 1/4"xT20 mm 1₫
23725 Khẩu mũi vít lục giác sao 23725 : 1/4"xT25 mm 1₫
23727 Khẩu mũi vít lục giác sao 23727 : 1/4"xT27 mm 1₫
23730 Khẩu mũi vít lục giác sao 23730 : 1/4"xT30 mm 1₫
23740 Khẩu mũi vít lục giác sao 23740 : 1/4"xT40 mm 1₫
23745 Khẩu mũi vít lục giác sao 23745 : 1/4"xT45 mm 1₫
23750 Khẩu mũi vít lục giác sao 23750 : 1/4"xT50 mm 1₫
34908 Khẩu mũi vít lục giác sao 34908 : 3/8"xT8 mm 1₫
34909 Khẩu mũi vít lục giác sao 34909 : 3/8"xT9 mm 1₫
34910 Khẩu mũi vít lục giác sao 34910 : 3/8"xT10 mm 1₫
34915 Khẩu mũi vít lục giác sao 34915 : 3/8"xT15 mm 1₫
34920 Khẩu mũi vít lục giác sao 34920 : 3/8"xT20 mm 1₫
34925 Khẩu mũi vít lục giác sao 34925 : 3/8"xT25 mm 1₫
34927 Khẩu mũi vít lục giác sao 34927 : 3/8"xT27 mm 1₫
34930 Khẩu mũi vít lục giác sao 34930 : 3/8"xT30 mm 1₫
34940 Khẩu mũi vít lục giác sao 34940 : 3/8"xT40 mm 1₫
34945 Khẩu mũi vít lục giác sao 34945 : 3/8"xT45 mm 1₫
34950 Khẩu mũi vít lục giác sao 34950 : 3/8"xT50 mm 1₫
34955 Khẩu mũi vít lục giác sao 34955 : 3/8”xT55 mm 1₫
45520 Khẩu mũi vít lục giác sao 45520 : 1/2"xT20 mm 1₫
45525 Khẩu mũi vít lục giác sao 45525 : 1/2"xT25 mm 1₫
45527 Khẩu mũi vít lục giác sao 45527 : 1/2"xT27 mm 1₫
45530 Khẩu mũi vít lục giác sao 45530 : 1/2"xT30 mm 1₫
45540 Khẩu mũi vít lục giác sao 45540 : 1/2"xT40 mm 1₫
45545 Khẩu mũi vít lục giác sao 45545 : 1/2"xT45 mm 1₫
45550 Khẩu mũi vít lục giác sao 45550 : 1/2"xT50 mm 1₫
45555 Khẩu mũi vít lục giác sao 45555 : 1/2"xT55 mm 1₫
45560 Khẩu mũi vít lục giác sao 45560 : 1/2"xT60 mm 1₫

Tổng tiền:

  Khẩu lục giác sao loại dài    
Model  Kích thước
mm
Đường kính ngoài
mm
Chiều dài
mm
36004 3/8"xE4 7.3 63
36005 3/8"xE5 8.3 63
36006 3/8"xE6 9.3 63
36007 3/8"xE7 9.8 63
36008 3/8"xE8 11.2 63
36010 3/8"xE10 13.2 63
36011 3/8"xE11 13.8 63
36012 3/8"xE12 14.8 63
36014 3/8"xE14 16.8 63
36016 3/8"xE16 18.8 63
36018 3/8"xE18 20.8 63
47310 1/2"xE10 13.2 77
47311 1/2"xE11 13.9 77
47312 1/2"xE12 15 77
47314 1/2"xE14 16.7 <
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085