0
Danh mục sản phẩm

Khẩu lục giác chống đánh lửa Xpark

8501-6
Khẩu Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Khẩu lục giác chống đánh lửa Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
8501-6 Khẩu lục giác 1/2 inch - 6 mm 3₫
8501-7 Khẩu lục giác 1/2 inch - 7 mm 3₫
8501-8 Khẩu lục giác 1/2 inch - 8 mm 3₫
8501-9 Khẩu lục giác 1/2 inch - 9 mm 3₫
8501-10 Khẩu lục giác 1/2 inch - 10 mm 3₫
8501-11 Khẩu lục giác 1/2 inch - 11 mm 3₫
8501-12 Khẩu lục giác 1/2 inch - 12 mm 3₫
8501-13 Khẩu lục giác 1/2 inch - 13 mm 3₫
8501-14 Khẩu lục giác 1/2 inch - 14 mm 3₫
8501-15 Khẩu lục giác 1/2 inch - 15 mm 3₫
8501-16 Khẩu lục giác 1/2 inch - 16 mm 3₫
8501-17 Khẩu lục giác 1/2 inch - 17 mm 3₫
8501-18 Khẩu lục giác 1/2 inch - 18 mm 3₫
8501-19 Khẩu lục giác 1/2 inch - 19 mm 3₫
8501-20 Khẩu lục giác 1/2 inch - 20 mm 3₫
8501-21 Khẩu lục giác 1/2 inch - 21 mm 3₫
8501-22 Khẩu lục giác 1/2 inch - 22 mm 3₫
8501-23 Khẩu lục giác 1/2 inch - 23 mm 3₫
8501-24 Khẩu lục giác 1/2 inch - 24 mm 3₫
8501-25 Khẩu lục giác 1/2 inch - 25 mm 3₫
8501-26 Khẩu lục giác 1/2 inch - 26 mm 3₫
8501-27 Khẩu lục giác 1/2 inch - 27 mm 3₫
8501-28 Khẩu lục giác 1/2 inch - 28 mm 3₫
8501-29 Khẩu lục giác 1/2 inch - 29 mm 3₫
8501-30 Khẩu lục giác 1/2 inch - 30 mm 3₫
8501-32 Khẩu lục giác 1/2 inch - 32 mm 3₫
8502-5 Khẩu lục giác 3/8 inch - 5 mm 3₫
8502-5.5 Khẩu lục giác 3/8 inch - 5.5 mm 3₫
8502-6 Khẩu lục giác 3/8 inch - 6 mm 3₫
8502-7 Khẩu lục giác 3/8 inch - 7 mm 3₫
8502-8 Khẩu lục giác 3/8 inch - 8 mm 3₫
8502-9 Khẩu lục giác 3/8 inch - 9 mm 3₫
8502-10 Khẩu lục giác 3/8 inch - 10 mm 3₫
8502-11 Khẩu lục giác 3/8 inch - 11 mm 3₫
8502-12 Khẩu lục giác 3/8 inch - 12 mm 3₫
8502-13 Khẩu lục giác 3/8 inch - 13 mm 3₫
8502-14 Khẩu lục giác 3/8 inch - 14 mm 3₫
8502-15 Khẩu lục giác 3/8 inch - 15 mm 3₫
8502-16 Khẩu lục giác 3/8 inch - 16 mm 3₫
8502-17 Khẩu lục giác 3/8 inch - 17 mm 3₫
8502-19 Khẩu lục giác 3/8 inch - 19 mm 3₫
8502-20 Khẩu lục giác 3/8 inch - 20 mm 3₫
8503-17 Khẩu lục giác 3/4 inch - 17 mm 3₫
8503-19 Khẩu lục giác 3/4 inch - 19 mm 3₫
8503-21 Khẩu lục giác 3/4 inch - 21 mm 3₫
8503-22 Khẩu lục giác 3/4 inch - 22 mm 3₫
8503-24 Khẩu lục giác 3/4 inch - 24 mm 3₫
8503-26 Khẩu lục giác 3/4 inch - 26 mm 3₫
8503-27 Khẩu lục giác 3/4 inch - 27 mm 3₫
8503-29 Khẩu lục giác 3/4 inch - 29 mm 3₫
8503-30 Khẩu lục giác 3/4 inch - 30 mm 3₫
8503-32 Khẩu lục giác 3/4 inch - 32 mm 3₫
8503-34 Khẩu lục giác 3/4 inch - 34 mm 3₫
8503-35 Khẩu lục giác 3/4 inch - 35 mm 3₫
8503-36 Khẩu lục giác 3/4 inch - 36 mm 3₫
8503-38 Khẩu lục giác 3/4 inch - 38 mm 3₫
8503-41 Khẩu lục giác 3/4 inch - 41 mm 3₫
8503-46 Khẩu lục giác 3/4 inch - 46 mm 3₫
8503-50 Khẩu lục giác 3/4 inch - 50 mm 3₫

Tổng tiền:

  Khẩu lục giác 1/2"  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
8501-6 6 40
8501-7 7 40
8501-8 8 40
8501-9 9 40
8501-10 10 40
8501-11 11 40
8501-12 12 40
8501-13 13 40
8501-14 14 40
8501-15 15 40
8501-16 16 40
8501-17 17 40
8501-18 18 42
8501-19 19 42
8501-20 20 42
8501-21 21 43
8501-22 22 43
8501-23 23 43
8501-24 24 43
8501-25 25 43
8501-26
Hotline: 0911980085