0
Danh mục sản phẩm

Khẩu lục giác chống đánh lửa Xpark

8501-6
Khẩu Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Khẩu lục giác chống đánh lửa Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
8501-6 Khẩu lục giác 1/2 inch - 6 mm 3₫
8501-7 Khẩu lục giác 1/2 inch - 7 mm 3₫
8501-8 Khẩu lục giác 1/2 inch - 8 mm 3₫
8501-9 Khẩu lục giác 1/2 inch - 9 mm 3₫
8501-10 Khẩu lục giác 1/2 inch - 10 mm 3₫
8501-11 Khẩu lục giác 1/2 inch - 11 mm 3₫
8501-12 Khẩu lục giác 1/2 inch - 12 mm 3₫
8501-13 Khẩu lục giác 1/2 inch - 13 mm 3₫
8501-14 Khẩu lục giác 1/2 inch - 14 mm 3₫
8501-15 Khẩu lục giác 1/2 inch - 15 mm 3₫
8501-16 Khẩu lục giác 1/2 inch - 16 mm 3₫
8501-17 Khẩu lục giác 1/2 inch - 17 mm 3₫
8501-18 Khẩu lục giác 1/2 inch - 18 mm 3₫
8501-19 Khẩu lục giác 1/2 inch - 19 mm 3₫
8501-20 Khẩu lục giác 1/2 inch - 20 mm 3₫
8501-21 Khẩu lục giác 1/2 inch - 21 mm 3₫
8501-22 Khẩu lục giác 1/2 inch - 22 mm 3₫
8501-23 Khẩu lục giác 1/2 inch - 23 mm 3₫
8501-24 Khẩu lục giác 1/2 inch - 24 mm 3₫
8501-25 Khẩu lục giác 1/2 inch - 25 mm 3₫
8501-26 Khẩu lục giác 1/2 inch - 26 mm 3₫
8501-27 Khẩu lục giác 1/2 inch - 27 mm 3₫
8501-28 Khẩu lục giác 1/2 inch - 28 mm 3₫
8501-29 Khẩu lục giác 1/2 inch - 29 mm 3₫
8501-30 Khẩu lục giác 1/2 inch - 30 mm 3₫
8501-32 Khẩu lục giác 1/2 inch - 32 mm 3₫
8502-5 Khẩu lục giác 3/8 inch - 5 mm 3₫
8502-5.5 Khẩu lục giác 3/8 inch - 5.5 mm 3₫
8502-6 Khẩu lục giác 3/8 inch - 6 mm 3₫
8502-7 Khẩu lục giác 3/8 inch - 7 mm 3₫
8502-8 Khẩu lục giác 3/8 inch - 8 mm 3₫
8502-9 Khẩu lục giác 3/8 inch - 9 mm 3₫
8502-10 Khẩu lục giác 3/8 inch - 10 mm 3₫
8502-11 Khẩu lục giác 3/8 inch - 11 mm 3₫
8502-12 Khẩu lục giác 3/8 inch - 12 mm 3₫
8502-13 Khẩu lục giác 3/8 inch - 13 mm 3₫
8502-14 Khẩu lục giác 3/8 inch - 14 mm 3₫
8502-15 Khẩu lục giác 3/8 inch - 15 mm 3₫
8502-16 Khẩu lục giác 3/8 inch - 16 mm 3₫
8502-17 Khẩu lục giác 3/8 inch - 17 mm 3₫
8502-19 Khẩu lục giác 3/8 inch - 19 mm 3₫
8502-20 Khẩu lục giác 3/8 inch - 20 mm 3₫
8503-17 Khẩu lục giác 3/4 inch - 17 mm 3₫
8503-19 Khẩu lục giác 3/4 inch - 19 mm 3₫
8503-21 Khẩu lục giác 3/4 inch - 21 mm 3₫
8503-22 Khẩu lục giác 3/4 inch - 22 mm 3₫
8503-24 Khẩu lục giác 3/4 inch - 24 mm 3₫
8503-26 Khẩu lục giác 3/4 inch - 26 mm 3₫
8503-27 Khẩu lục giác 3/4 inch - 27 mm 3₫
8503-29 Khẩu lục giác 3/4 inch - 29 mm 3₫
8503-30 Khẩu lục giác 3/4 inch - 30 mm 3₫
8503-32 Khẩu lục giác 3/4 inch - 32 mm 3₫
8503-34 Khẩu lục giác 3/4 inch - 34 mm 3₫
8503-35 Khẩu lục giác 3/4 inch - 35 mm 3₫
8503-36 Khẩu lục giác 3/4 inch - 36 mm 3₫
8503-38 Khẩu lục giác 3/4 inch - 38 mm 3₫
8503-41 Khẩu lục giác 3/4 inch - 41 mm 3₫
8503-46 Khẩu lục giác 3/4 inch - 46 mm 3₫
8503-50 Khẩu lục giác 3/4 inch - 50 mm 3₫

Tổng tiền:

  Khẩu lục giác 1/2"  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
8501-6 6 40
8501-7 7 40
8501-8 8 40
8501-9 9 40
8501-10 10 40
8501-11 11 40
8501-12 12 40
8501-13 13 40
8501-14 14 40
8501-15 15 40
8501-16 16 40
8501-17 17 40
8501-18 18 42
8501-19 19 42
8501-20 20 42
8501-21 21 43
8501-22 22 43
8501-23 23 43
8501-24 24 43
8501-25 25 43
8501-26
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085