0
Danh mục sản phẩm

Khẩu lục giác 3/8" Xpark

103-5
Khẩu Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Khẩu lục giác 3/8" Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
103-5 Khẩu lục giác 3/8" Xpark 5 mm 1₫
103-5.5 Khẩu lục giác 3/8" Xpark 5.5 mm 1₫
103-6 Khẩu lục giác 3/8" Xpark 6 mm 1₫
103-7 Khẩu lục giác 3/8" Xpark 7 mm 1₫
103-8 Khẩu lục giác 3/8" Xpark 8 mm 1₫
103-9 Khẩu lục giác 3/8" Xpark 9 mm 1₫
103-10 Khẩu lục giác 3/8" Xpark 10 mm 1₫
103-11 Khẩu lục giác 3/8" Xpark 11 mm 1₫
103-12 Khẩu lục giác 3/8" Xpark 12 mm 1₫
103-13 Khẩu lục giác 3/8" Xpark 13 mm 1₫
103-14 Khẩu lục giác 3/8" Xpark 14 mm 1₫
103-15 Khẩu lục giác 3/8" Xpark 15 mm 1₫
103-16 Khẩu lục giác 3/8" Xpark 16 mm 1₫
103-17 Khẩu lục giác 3/8" Xpark 17 mm 1₫
103-19 Khẩu lục giác 3/8" Xpark 19 mm 1₫
103-20 Khẩu lục giác 3/8" Xpark 20 mm 1₫
103-1002 Khẩu lục giác 3/8" Xpark 5/16 Inch 1₫
103-1004 Khẩu lục giác 3/8" Xpark 3/8 Inch 1₫
103-1006 Khẩu lục giác 3/8" Xpark 7/16 Inch 1₫
103-1008 Khẩu lục giác 3/8" Xpark 1/2 Inch 1₫
103-1010 Khẩu lục giác 3/8" Xpark 9/16 Inch 1₫
103-1012 Khẩu lục giác 3/8" Xpark 5/8 Inch 1₫
103-1014 Khẩu lục giác 3/8" Xpark 11/16 Inch 1₫
103-1016 Khẩu lục giác 3/8" Xpark 3/4 Inch 1₫
103-1018 Khẩu lục giác 3/8" Xpark 13/16 Inch 1₫
103-1020 Khẩu lục giác 3/8" Xpark 7/8 Inch 1₫
103-1022 Khẩu lục giác 3/8" Xpark 15/16 Inch 1₫

Tổng tiền:

Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085
103-5 Khẩu lục giác 3/8" Xpark  5 mm 28 35 32
103-5.5 Khẩu lục giác 3/8" Xpark  5.5 mm 28 35 32
103-6 Khẩu lục giác 3/8" Xpark  6 mm 28 35 32
103-7 Khẩu lục giác 3/8" Xpark  7 mm 28 35 32
103-8 Khẩu lục giác 3/8" Xpark  8 mm 28 35 32
103-9 Khẩu lục giác 3/8" Xpark  9 mm 28 35 32
103-10 Khẩu lục giác 3/8" Xpark  10 mm 32 50 45
103-11 Khẩu lục giác 3/8" Xpark  11 mm 32 50 45
103-12 Khẩu lục giác 3/8" Xpark  12 mm 32 50 45
103-13 Khẩu lục giác 3/8" Xpark  13 mm 32 50 45
103-14 Khẩu lục giác 3/8" Xpark  14 mm 32 50 45
103-15 Khẩu lục giác 3/8" Xpark  15 mm 32 53 48
103-16 Khẩu lục giác 3/8" Xpark  16 mm 32 58 53
103-17 Khẩu lục giác 3/8" Xpark  17 mm