0
Danh mục sản phẩm

Khẩu lục giác 3/4" Xpark

105-17
Khẩu Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Khẩu lục giác 3/4" Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
105-17 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 17mm 1₫
105-19 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 19mm 1₫
105-21 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 21mm 1₫
105-22 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 22mm 1₫
105-23 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 23mm 1₫
105-24 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 24mm 1₫
105-26 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 26mm 1₫
105-27 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 27mm 1₫
105-28 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 28mm 1₫
105-29 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 29mm 1₫
105-30 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 30mm 1₫
105-31 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 31mm 1₫
105-32 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 32mm 1₫
105-34 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 34mm 1₫
105-36 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 36mm 1₫
105-38 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 38mm 1₫
105-41 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 41mm 1₫
105-46 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 46mm 1₫
105-50 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 50mm 1₫
105-1002 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 3/4inch 1₫
105-1004 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 13/16inch 1₫
105-1006 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 7/8inch 1₫
105-1008 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 15/16inch 1₫
105-1010 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 1inch 1₫
105-1012 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 1.1/16inch 1₫
105-1014 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 1.1/8inch 1₫
105-1016 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 1.3/16inch 1₫
105-1018 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 1.1/4inch 1₫
105-1020 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 1.5/16inch 1₫
105-1022 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 1.3/8inch 1₫
105-1024 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 1.7/16inch 1₫
105-1026 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 1.1/2inch 1₫
105-1028 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 1.5/8inch 1₫
105-1030 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 1.3/4inch 1₫
105-1032 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 1.13/16inch 1₫
105-1034 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 1.7/8inch 1₫
105-1036 Khẩu lục giác 3/4" Xpark 2inch 1₫

Tổng tiền:

Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
Be-Cu
g
Al-Cu
g
105-17 17 50 246 225
105-19 19 50 246 225
105-21 21 55 268 245
105-22 22 55 268 245
105-23 23 55 306 280
105-24 24 55 307 280
105-26 26 55 307 280
105-27 27 55 312 285
105-28 28 55 339 310
105-29 29 55 350 320
105-30 30 60 410 370
105-31 31 60 430 380
105-32 32 60 465 410
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085