0
Danh mục sản phẩm

Khẩu lục giác 3/4" 6 cạnh JTC

65217
Khẩu - Cần Siết JTC
JTC
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Khẩu lục giác 3/4" 6 cạnh JTC
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
65217 Khẩu lục giác 3/4" 6 cạnh 65217 : 17 mm 1₫
65219 Khẩu lục giác 3/4" 6 cạnh 65219 : 19 mm 1₫
65221 Khẩu lục giác 3/4" 6 cạnh 65221 : 21 mm 1₫
65222 Khẩu lục giác 3/4" 6 cạnh 65222 : 22 mm 1₫
65223 Khẩu lục giác 3/4" 6 cạnh 65223 : 23 mm 1₫
65224 Khẩu lục giác 3/4" 6 cạnh 65224 : 24 mm 1₫
65225 Khẩu lục giác 3/4" 6 cạnh 65225 : 25 mm 1₫
65226 Khẩu lục giác 3/4" 6 cạnh 65226 : 26 mm 1₫
65227 Khẩu lục giác 3/4" 6 cạnh 65227 : 27 mm 1₫
65228 Khẩu lục giác 3/4" 6 cạnh 65228 : 28 mm 1₫
65229 Khẩu lục giác 3/4" 6 cạnh 65229 : 29 mm 1₫
65230 Khẩu lục giác 3/4" 6 cạnh 65230 : 30 mm 1₫
65232 Khẩu lục giác 3/4" 6 cạnh 65232 : 32 mm 1₫
65233 Khẩu lục giác 3/4" 6 cạnh 65233 : 33 mm 1₫
65234 Khẩu lục giác 3/4" 6 cạnh 65234 : 34 mm 1₫
65235 Khẩu lục giác 3/4" 6 cạnh 65235 : 35 mm 1₫
65236 Khẩu lục giác 3/4" 6 cạnh 65236 : 36 mm 1₫
65238 Khẩu lục giác 3/4" 6 cạnh 65238 : 38 mm 1₫
65240 Khẩu lục giác 3/4" 6 cạnh 65240 : 40 mm 1₫
65241 Khẩu lục giác 3/4" 6 cạnh 65241 : 41 mm 1₫
65242 Khẩu lục giác 3/4" 6 cạnh 65242 : 42 mm 1₫
65246 Khẩu lục giác 3/4" 6 cạnh 65246 : 46 mm 1₫
65250 Khẩu lục giác 3/4" 6 cạnh 65250 : 50 mm 1₫
65255 Khẩu lục giác 3/4" 6 cạnh 65255 : 55 mm 1₫
65260 Khẩu lục giác 3/4" 6 cạnh 65260 : 60 mm 1₫
65317 Khẩu lục giác 3/4" 12 cạnh 65317 : 17 mm 1₫
65321 Khẩu lục giác 3/4" 12 cạnh 65321 : 21 mm 1₫
65323 Khẩu lục giác 3/4" 12 cạnh 65323 : 23 mm 1₫
65325 Khẩu lục giác 3/4" 12 cạnh 65325 : 24 mm 1₫
65327 Khẩu lục giác 3/4" 12 cạnh 65327 : 27 mm 1₫
65329 Khẩu lục giác 3/4" 12 cạnh 65329 : 29 mm 1₫
65332 Khẩu lục giác 3/4" 12 cạnh 65332 : 32 mm 1₫
65334 Khẩu lục giác 3/4" 12 cạnh 65334 : 34 mm 1₫
65336 Khẩu lục giác 3/4" 12 cạnh 65336 : 36 mm 1₫
65340 Khẩu lục giác 3/4" 12 cạnh 65340 : 40 mm 1₫
65342 Khẩu lục giác 3/4" 12 cạnh 65342 : 42 mm 1₫
65350 Khẩu lục giác 3/4" 12 cạnh 65350 : 50 mm 1₫
65360 Khẩu lục giác 3/4" 12 cạnh 65360 : 60 mm 1₫
65319 Khẩu lục giác 3/4" 12 cạnh 65319 : 19 mm 1₫
65322 Khẩu lục giác 3/4" 12 cạnh 65322 : 22 mm 1₫
65324 Khẩu lục giác 3/4" 12 cạnh 65324 : 24 mm 1₫
65326 Khẩu lục giác 3/4" 12 cạnh 65326 : 26 mm 1₫
65328 Khẩu lục giác 3/4" 12 cạnh 65328 : 28 mm 1₫
65330 Khẩu lục giác 3/4" 12 cạnh 65330 : 30 mm 1₫
65333 Khẩu lục giác 3/4" 12 cạnh 65333 : 33 mm 1₫
65335 Khẩu lục giác 3/4" 12 cạnh 65335 : 35 mm 1₫
65338 Khẩu lục giác 3/4" 12 cạnh 65338 : 38 mm 1₫
65341 Khẩu lục giác 3/4" 12 cạnh 65341 : 41 mm 1₫
65346 Khẩu lục giác 3/4" 12 cạnh 65346 : 46 mm 1₫
65355 Khẩu lục giác 3/4" 12 cạnh 65355 : 55 mm 1₫
4179 Khẩu lục giác 12 cạnh 4179 : 3/8" Dr. x14mm mm 1₫
1815 Khẩu lục giác 12 cạnh 1815 : 3/8" Dr. x16mm mm 1₫
1816 Khẩu lục giác 12 cạnh 1816 : 3/8" Dr. x21mm mm 1₫
1817 Khẩu lục giác 12 cạnh 1817 : 1/2" Dr. x16mm mm 1₫
1818 Khẩu lục giác 12 cạnh 1818 : 1/2" Dr. x21mm mm 1₫
4730 Khẩu lục giác 12 cạnh 4730 : 3/8" x 14mm mm 1₫
4812 Khẩu lục giác 12 cạnh 4812 : 3/8 x 16mm mm 1₫
4813 Khẩu lục giác 12 cạnh 4813 : 3/8" x 21mm mm 1₫
4814 Khẩu lục giác 12 cạnh 4814 : 1/2" x 16mm mm 1₫
4815 Khẩu lục giác 12 cạnh 4815 : 1/2" x 21mm mm 1₫

Tổng tiền:

  Khẩu lục giác 3/4" 6 cạnh    
Model  Kích thước
mm
Đường kính ngoài
mm
Chiều dài
mm
65217 17 28 50
65219 19 30 50
65221 21 32 50
65222 22 33 50
65223 23 34 50
65224 24 35 50
65225 25 36 50
65226 26 37 50
65227 27 38 52
65228 28 39 52
65229 29 40 52
65230 30 42 54
65232 32 44 56
65233 33 46 56
65234 34
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085