0
Danh mục sản phẩm

Khẩu lục giác 1" Xpark

106-22
Khẩu Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Khẩu lục giác 1" Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
106-22 Khẩu lục giác 1" Xpark 22mm 1₫
106-24 Khẩu lục giác 1" Xpark 24mm 1₫
106-25 Khẩu lục giác 1" Xpark 25mm 1₫
106-26 Khẩu lục giác 1" Xpark 26mm 1₫
106-27 Khẩu lục giác 1" Xpark 27mm 1₫
106-28 Khẩu lục giác 1" Xpark 28mm 1₫
106-29 Khẩu lục giác 1" Xpark 29mm 1₫
106-30 Khẩu lục giác 1" Xpark 30mm 1₫
106-31 Khẩu lục giác 1" Xpark 31mm 1₫
106-32 Khẩu lục giác 1" Xpark 32mm 1₫
106-34 Khẩu lục giác 1" Xpark 34mm 1₫
106-36 Khẩu lục giác 1" Xpark 36mm 1₫
106-38 Khẩu lục giác 1" Xpark 38mm 1₫
106-41 Khẩu lục giác 1" Xpark 41mm 1₫
106-46 Khẩu lục giác 1" Xpark 46mm 1₫
106-50 Khẩu lục giác 1" Xpark 50mm 1₫
106-55 Khẩu lục giác 1" Xpark 55mm 1₫
106-60 Khẩu lục giác 1" Xpark 60mm 1₫
106-65 Khẩu lục giác 1" Xpark 65mm 1₫
106-70 Khẩu lục giác 1" Xpark 70mm 1₫
106-75 Khẩu lục giác 1" Xpark 75mm 1₫
106-1002 Khẩu lục giác 1" Xpark 1.1/16inch 1₫
106-1004 Khẩu lục giác 1" Xpark 1.1/8inch 1₫
106-1006 Khẩu lục giác 1" Xpark 1.3/16inch 1₫
106-1008 Khẩu lục giác 1" Xpark 1.1/4inch 1₫
106-1010 Khẩu lục giác 1" Xpark 1.5/16inch 1₫
106-1012 Khẩu lục giác 1" Xpark 1.3/8inch 1₫
106-1014 Khẩu lục giác 1" Xpark 1.7/16inch 1₫
106-1016 Khẩu lục giác 1" Xpark 1.1/2inch 1₫
106-1018 Khẩu lục giác 1" Xpark 1.5/8inch 1₫
106-1020 Khẩu lục giác 1" Xpark 1.7/8inch 1₫
106-1022 Khẩu lục giác 1" Xpark 2inch 1₫
106-1024 Khẩu lục giác 1" Xpark 2.1/4inch 1₫
106-1026 Khẩu lục giác 1" Xpark 2.1/2inch 1₫
106-1028 Khẩu lục giác 1" Xpark 2.3/4inch 1₫
106-1030 Khẩu lục giác 1" Xpark 3inch 1₫

Tổng tiền:

Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
Be-Cu
g
Al-Cu
g
106-22 22 55 361 330
106-24 24 55 372 340
106-25 25 55 377 345
106-26 26 55 383 350
106-27 27 55 394 360
106-28 28 55 397 363
106-29 29 55 399 365
106-30 30 60 443 405
106-31 31 60 448 410
106-32 32 60 481 440
106-34 34 60 497 455
106-36 36 65 550 500
106-38 38 65 620 560
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085