0
Danh mục sản phẩm

Khẩu lục giác 1/2" Xpark

104-6
Khẩu Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Khẩu lục giác 1/2" Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
104-6 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 6mm 1₫
104-7 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 7mm 1₫
104-8 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 8mm 1₫
104-9 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 9mm 1₫
104-10 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 10mm 1₫
104-11 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 11mm 1₫
104-12 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 12mm 1₫
104-13 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 13mm 1₫
104-14 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 14mm 1₫
104-15 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 15mm 1₫
104-16 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 16mm 1₫
104-17 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 17mm 1₫
104-18 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 18mm 1₫
104-19 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 19mm 1₫
104-20 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 20mm 1₫
104-21 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 21mm 1₫
104-22 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 22mm 1₫
104-23 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 23mm 1₫
104-24 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 24mm 1₫
104-25 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 25mm 1₫
104-26 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 26mm 1₫
104-27 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 27mm 1₫
104-28 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 28mm 1₫
104-29 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 29mm 1₫
104-30 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 30mm 1₫
104-32 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 32mm 1₫
104-1002 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 5/16inch 1₫
104-1004 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 3/8inch 1₫
104-1006 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 7/16inch 1₫
104-1008 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 1/2inch 1₫
104-1010 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 9/16inch 1₫
104-1012 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 5/8inch 1₫
104-1014 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 11/16inch 1₫
104-1016 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 3/4inch 1₫
104-1018 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 13/16inch 1₫
104-1020 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 7/8inch 1₫
104-1022 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 15/16inch 1₫
104-1024 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 1inch 1₫
104-1026 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 1.1/16inch 1₫
104-1028 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 1.1/4inch 1₫
104-1030 Khẩu lục giác 1/2" Xpark 1.7/16inch 1₫

Tổng tiền:

Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
Be-Cu
g
Al-Cu
g
104-6 6 40 75 69
104-7 7 40 77 70
104-8 8 40 77 70
104-9 9 40 78 71
104-10 10 40 78 71
104-11 11 40 79 72
104-12 12 40 79 72
104-13 13 40 80 73
104-14 14 40 80 73
104-15 15 40 94 85
104-16 16 40 94 85
104-17 17 40 94 85
104-18 18 42 94
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085