0
Danh mục sản phẩm

Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh dài  JTC

47708
Khẩu - Cần Siết JTC
JTC
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh dài  JTC
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
47708 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh dài 47708 : 8 mm 1₫
47709 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh dài 47709 : 9 mm 1₫
47710 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh dài 47710 : 10 mm 1₫
47711 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh dài 47711 : 11 mm 1₫
47712 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh dài 47712 : 12 mm 1₫
47713 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh dài 47713 : 13 mm 1₫
47714 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh dài 47714 : 14 mm 1₫
47715 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh dài 47715 : 15 mm 1₫
47716 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh dài 47716 : 16 mm 1₫
47717 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh dài 47717 : 17 mm 1₫
47718 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh dài 47718 : 18 mm 1₫
47719 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh dài 47719 : 19 mm 1₫
47720 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh dài 47720 : 20 mm 1₫
47721 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh dài 47721 : 21 mm 1₫
47722 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh dài 47722 : 22 mm 1₫
47723 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh dài 47723 : 23 mm 1₫
47724 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh dài 47724 : 24 mm 1₫
47725 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh dài 47725 : 25 mm 1₫
47726 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh dài 47726 : 26 mm 1₫
47727 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh dài 47727 : 27 mm 1₫
47729 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh dài 47729 : 29 mm 1₫
47730 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh dài 47730 : 30 mm 1₫
47732 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh dài 47732 : 32 mm 1₫

Tổng tiền:

  Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh dài     
Model  Kích thước
mm
Đường kính ngoài
mm
Chiều dài
mm
47708 8 127 76
47709 9 14.3 76
47710 10 15.4 76
47711 11 16.6 76
47712 12 18 76
47713 13 19.1 76
47714 14 20.2 76
47715 15 21.3 76
47716 16 23 76
47717 17 23.9 76
47718 18 24.9 76
47719 19 26.9 76
47720 20 27.9 76
47721 21 29 76
47722 22
Hotline: 0911980085