0
Danh mục sản phẩm

Khẩu 3/8" JTC

33206
Khẩu - Cần Siết JTC
JTC
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Khẩu 3/8" JTC
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
33206 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh 33206 : 6 mm 1₫
33207 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh 33207 : 7 mm 1₫
33208 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh 33208 : 8 mm 1₫
33209 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh 33209 : 9 mm 1₫
33210 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh 33210 : 10 mm 1₫
33211 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh 33211 : 11 mm 1₫
33212 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh 33212 : 12 mm 1₫
33213 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh 33213 : 13 mm 1₫
33214 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh 33214 : 14 mm 1₫
33215 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh 33215 : 15 mm 1₫
33216 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh 33216 : 16 mm 1₫
33217 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh 33217 : 17 mm 1₫
33218 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh 33218 : 18 mm 1₫
33219 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh 33219 : 19 mm 1₫
33221 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh 33221 : 21 mm 1₫
33222 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh 33222 : 22 mm 1₫
34608 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh loại dài 34608 : 8 mm 1₫
34610 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh loại dài 34610 : 10 mm 1₫
34611 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh loại dài 34611 : 11 mm 1₫
34612 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh loại dài 34612 : 12 mm 1₫
34613 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh loại dài 34613 : 13 mm 1₫
34614 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh loại dài 34614 : 14 mm 1₫
36306 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh loại dài 36306 : 6 mm 1₫
36307 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh loại dài 36307 : 7 mm 1₫
36308 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh loại dài 36308 : 8 mm 1₫
36309 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh loại dài 36309 : 9 mm 1₫
36310 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh loại dài 36310 : 10 mm 1₫
36311 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh loại dài 36311 : 11 mm 1₫
36312 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh loại dài 36312 : 12 mm 1₫
36313 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh loại dài 36313 : 13 mm 1₫
36314 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh loại dài 36314 : 14 mm 1₫
36315 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh loại dài 36315 : 15 mm 1₫
36316 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh loại dài 36316 : 16 mm 1₫
36317 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh loại dài 36317 : 17 mm 1₫
36318 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh loại dài 36318 : 18 mm 1₫
36319 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh loại dài 36319 : 19 mm 1₫
36321 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh loại dài 36321 : 21 mm 1₫
36322 Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh loại dài 36322 : 22 mm 1₫

Tổng tiền:

  Khẩu lục giác 3/8" 6 cạnh    
Model  Kích thước
mm
Đường kính ngoài
mm
Chiều dài
mm
33206 6 9.6 28
33207 7 10.7 28
33208 8 11.9 28
33209 9 13.3 28
33210 10 14.3 28
33211 11 15.7 28
33212 12 17 28
33213 13 18 28
33214 14 19.5 28
33215 15 20.9 28
33216 16 21.9 28
33217 17 23.4 30
33218 18 24.4 30
33219 19 25.9 30
33221 21
Hotline: 0911980085