0
Danh mục sản phẩm

Khẩu 3/4" bằng molybden JTC

645217
Khẩu - Cần Siết JTC
JTC
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Khẩu 3/4" bằng molybden JTC
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
645217 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 17 mm 2₫
645218 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 18 mm 2₫
645219 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 19 mm 2₫
645221 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 21 mm 2₫
645222 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 22 mm 2₫
645223 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 23 mm 2₫
645224 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 24 mm 2₫
645225 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 25 mm 2₫
645226 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 26 mm 2₫
645227 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 27 mm 2₫
645228 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 28 mm 2₫
645229 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 29 mm 2₫
645230 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 30 mm 2₫
645232 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 32 mm 2₫
645233 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 33 mm 2₫
645234 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 34 mm 2₫
645235 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 35 mm 2₫
645236 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 36 mm 2₫
645238 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 38 mm 2₫
645240 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 40 mm 2₫
645241 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 41 mm 2₫
645242 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 42 mm 2₫
645243 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 43 mm 2₫
645244 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 44 mm 2₫
645245 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 45 mm 2₫
645246 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 46 mm 2₫
645248 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 48 mm 2₫
645250 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 50 mm 2₫
645252 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 52 mm 2₫
645254 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 54 mm 2₫
645255 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 55 mm 2₫
645257 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 57 mm 2₫
645258 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 58 mm 2₫
645260 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh 60 mm 2₫
645317 Khẩu 3/4" nối khí nén 12 cạnh 17 mm 2₫
645319 Khẩu 3/4" nối khí nén 12 cạnh 19 mm 2₫
645321 Khẩu 3/4" nối khí nén 12 cạnh 21 mm 2₫
645322 Khẩu 3/4" nối khí nén 12 cạnh 22 mm 2₫
645323 Khẩu 3/4" nối khí nén 12 cạnh 23 mm 2₫
645324 Khẩu 3/4" nối khí nén 12 cạnh 24 mm 2₫
645327 Khẩu 3/4" nối khí nén 12 cạnh 27 mm 2₫
645329 Khẩu 3/4" nối khí nén 12 cạnh 29 mm 2₫
645330 Khẩu 3/4" nối khí nén 12 cạnh 30 mm 2₫
645332 Khẩu 3/4" nối khí nén 12 cạnh 32 mm 2₫
645334 Khẩu 3/4" nối khí nén 12 cạnh 34 mm 2₫
645335 Khẩu 3/4" nối khí nén 12 cạnh 35 mm 2₫
645336 Khẩu 3/4" nối khí nén 12 cạnh 36 mm 2₫
645338 Khẩu 3/4" nối khí nén 12 cạnh 38 mm 2₫
645341 Khẩu 3/4" nối khí nén 12 cạnh 41 mm 2₫
649017 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh dài 17 mm 2₫
649019 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh dài 19 mm 2₫
649021 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh dài 21 mm 2₫
649022 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh dài 22 mm 2₫
649023 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh dài 23 mm 2₫
649024 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh dài 24 mm 2₫
649025 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh dài 25 mm 2₫
649026 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh dài 26 mm 2₫
649027 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh dài 27 mm 2₫
649028 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh dài 28 mm 2₫
649029 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh dài 29 mm 2₫
649030 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh dài 30 mm 2₫
649032 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh dài 32 mm 2₫
649033 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh dài 33 mm 2₫
649034 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh dài 34 mm 2₫
649035 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh dài 35 mm 2₫
649036 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh dài 36 mm 2₫
649038 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh dài 38 mm 2₫
649041 Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh dài 41 mm 2₫

Tổng tiền:

  Khẩu 3/4" nối khí nén 6 cạnh  
Model Kích thước
mm
Đường kính ngoài
mm
645217 17 38
645218 18 38
645219 19 38
645221 21 38
645222 22 38
645223 23 38
645224 24 38
645225 25 38
645226 26 38
645227 27 40
645228 28 42
645229 29 42
645230 30 44
645232 32 44
645233 33 44
645234 34 44
645235 35 44
645236 36 44
645238 38 44
645240 40
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085