0
Danh mục sản phẩm

Khẩu 1" nối khí nén molybden JTC

849019
Khẩu - Cần Siết JTC
JTC
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Khẩu 1" nối khí nén molybden JTC
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
849019 Khẩu 1" -6 cạnh dài 19 mm 2₫
849021 Khẩu 1" -6 cạnh dài 21 mm 2₫
849022 Khẩu 1" -6 cạnh dài 22 mm 2₫
849023 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 23 mm 2₫
849024 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 24 mm 2₫
849025 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 25 mm 2₫
849026 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 26 mm 2₫
849027 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 27 mm 2₫
849028 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 28 mm 2₫
849029 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 29 mm 2₫
849030 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 30 mm 2₫
849032 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 32 mm 2₫
849033 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 33 mm 2₫
849034 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 34 mm 2₫
849035 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 35 mm 2₫
849036 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 36 mm 2₫
849038 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 38 mm 2₫
849040 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 40 mm 2₫
849041 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 41 mm 2₫
849042 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 42 mm 2₫
849044 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 44 mm 2₫
849045 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 45 mm 2₫
849046 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 46 mm 2₫
849048 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 48 mm 2₫
849050 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 50 mm 2₫
849052 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 52 mm 2₫
849054 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 54 mm 2₫
849055 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 55 mm 2₫
849057 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 57 mm 2₫
849060 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 60 mm 2₫
849063 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 63 mm 2₫
849065 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 65 mm 2₫
849067 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 67 mm 2₫
849070 Khẩu 1" - 6 cạnh dài 70 mm 2₫
848030 Khẩu 1"- 6 cạnh 30 mm 2₫
848032 Khẩu 1"- 6 cạnh 32 mm 2₫
848033 Khẩu 1"- 6 cạnh 33 mm 2₫
848035 Khẩu 1"- 6 cạnh 35 mm 2₫
848036 Khẩu 1"- 6 cạnh 36 mm 2₫
848038 Khẩu 1"- 6 cạnh 38 mm 2₫
848041 Khẩu 1"- 6 cạnh 41 mm 2₫

Tổng tiền:

    Khẩu 1" nối khí nén 6 cạnh dài  
Model Kích thước
mm
Đường kính ngoài
mm
Đường kính ngoài khẩu
mm
849019 19 51 36
849021 21 51 38
849022 22 51 39
849023 23 51 40
849024 24 51 40.5
849025 25 51 41
849026 26 51 42.5
849027 27 51 44
849028 28 51 44
849029 29 51 46
849030 30 51 48
849032 32 51 51
849033 33 52 52
849034 34 54 54
849035 35
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085