0
Danh mục sản phẩm

Khẩu 1/4" JTC

22504
Khẩu - Cần Siết JTC
JTC
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Khẩu 1/4" JTC
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
22504 Khẩu lục giác 1/4" 22504 : 4 mm 1₫
22545 Khẩu lục giác 1/4" 22545 : 4.5 mm 1₫
22505 Khẩu lục giác 1/4" 22505 : 5 mm 1₫
22555 Khẩu lục giác 1/4" 22555 : 5.5 mm 1₫
22506 Khẩu lục giác 1/4" 22506 : 6 mm 1₫
22507 Khẩu lục giác 1/4" 22507 : 7 mm 1₫
22508 Khẩu lục giác 1/4" 22508 : 8 mm 1₫
22509 Khẩu lục giác 1/4" 22509 : 9 mm 1₫
22510 Khẩu lục giác 1/4" 22510 : 10 mm 1₫
22511 Khẩu lục giác 1/4" 22511 : 11 mm 1₫
22512 Khẩu lục giác 1/4" 22512 : 12 mm 1₫
22513 Khẩu lục giác 1/4" 22513 : 13 mm 1₫
22514 Khẩu lục giác 1/4" 22514 : 14 mm 1₫
22604 Khẩu lục giác 1/4" 22604 : 4 mm 1₫
22645 Khẩu lục giác 1/4" 22645 : 4.5 mm 1₫
22605 Khẩu lục giác 1/4" 22605 : 5 mm 1₫
22655 Khẩu lục giác 1/4" 22655 : 5.5 mm 1₫
22606 Khẩu lục giác 1/4" 22606 : 6 mm 1₫
22607 Khẩu lục giác 1/4" 22607 : 7 mm 1₫
22607 Khẩu lục giác 1/4" 22607 : 8 mm 1₫
22609 Khẩu lục giác 1/4" 22609 : 9 mm 1₫
22610 Khẩu lục giác 1/4" 22610 : 10 mm 1₫
22611 Khẩu lục giác 1/4" 22611 : 11 mm 1₫
22612 Khẩu lục giác 1/4" 22612 : 12 mm 1₫
22613 Khẩu lục giác 1/4" 22613 : 13 mm 1₫
22614 Khẩu lục giác 1/4" 22614 : 14 mm 1₫
22604 Khẩu lục giác 1/4" 12 cạnh 22604 : 4 mm 1₫
22645 Khẩu lục giác 1/4" 12 cạnh 22645 : 4.5 mm 1₫
22605 Khẩu lục giác 1/4" 12 cạnh 22605 : 5 mm 1₫
22655 Khẩu lục giác 1/4" 12 cạnh 22655 : 5.5 mm 1₫
22606 Khẩu lục giác 1/4" 12 cạnh 22606 : 6 mm 1₫
22607 Khẩu lục giác 1/4" 12 cạnh 22607 : 7 mm 1₫
22607 Khẩu lục giác 1/4" 12 cạnh 22607 : 8 mm 1₫
22609 Khẩu lục giác 1/4" 12 cạnh 22609 : 9 mm 1₫
22610 Khẩu lục giác 1/4" 12 cạnh 22610 : 10 mm 1₫
22611 Khẩu lục giác 1/4" 12 cạnh 22611 : 11 mm 1₫
22612 Khẩu lục giác 1/4" 12 cạnh 22612 : 12 mm 1₫
22613 Khẩu lục giác 1/4" 12 cạnh 22613 : 13 mm 1₫
22614 Khẩu lục giác 1/4" 12 cạnh 22614 : 14 mm 1₫
25204 Khẩu lục giác 1/4" 25204 : 4 mm 1₫
25205 Khẩu lục giác 1/4" 25205 : 5 mm 1₫
25255 Khẩu lục giác 1/4" 25255 : 5.5 mm 1₫
25206 Khẩu lục giác 1/4" 25206 : 6 mm 1₫
25207 Khẩu lục giác 1/4" 25207 : 7 mm 1₫
25208 Khẩu lục giác 1/4" 25208 : 8 mm 1₫
25209 Khẩu lục giác 1/4" 25209 : 9 mm 1₫
25210 Khẩu lục giác 1/4" 25210 : 10 mm 1₫
25211 Khẩu lục giác 1/4" 25211 : 11 mm 1₫
25212 Khẩu lục giác 1/4" 25212 : 12 mm 1₫
25213 Khẩu lục giác 1/4" 25213 : 13 mm 1₫
25214 Khẩu lục giác 1/4" 25214 : 14 mm 1₫

Tổng tiền:

Hotline: 0911980085
  Khẩu lục giác 1/4" 6 cạnh  
Model  Kích thước
mm
Đường kính ngoài
mm
22504 4 6.8
22545 4.5 7.4
22505 5 8
22555 5.5 8.6
22506 6 9.2
22507 7 10.5
22508 8 11.8
22509 9 12.9
22510 10 14.4
22511 11 15.9
22512 12 16.9
22513 13 17.9
22514 14 19.9
22604 4 6.8
22645 4.5 7.4
22605 5 8
22655 5.5 8.6
22606 6 9.2
22607 7 10.5
22607 8