0
Danh mục sản phẩm

Khẩu 1/2" Molybden JTC

443808
Khẩu - Cần Siết JTC
JTC
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Khẩu 1/2" Molybden JTC
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
443808 Khẩu 1/2"443808 :8 mm 2₫
443809 Khẩu 1/2"443809 :9 mm 2₫
443810 Khẩu 1/2"443810 :10 mm 2₫
443811 Khẩu 1/2"443811 :11 mm 2₫
443812 Khẩu 1/2"443812 :12 mm 2₫
443813 Khẩu 1/2"443813 :13 mm 2₫
443814 Khẩu 1/2"443814 :14 mm 2₫
443815 Khẩu 1/2"443815 :15 mm 2₫
443816 Khẩu 1/2"443816 :16 mm 2₫
443817 Khẩu 1/2"443817 :17 mm 2₫
443818 Khẩu 1/2"443818 :18 mm 2₫
443819 Khẩu 1/2"443819 :19 mm 2₫
443821 Khẩu 1/2"443821 :21 mm 2₫
443822 Khẩu 1/2"443822 :22 mm 2₫
443823 Khẩu 1/2"443823 :23 mm 2₫
443824 Khẩu 1/2"443824 :24 mm 2₫
443825 Khẩu 1/2"443825 :25 mm 2₫
443826 Khẩu 1/2"443826 :26 mm 2₫
443827 Khẩu 1/2"443827 :27 mm 2₫
443829 Khẩu 1/2"443829 :29 mm 2₫
443830 Khẩu 1/2"443830 :30 mm 2₫
443832 Khẩu 1/2"443832 :32 mm 2₫
443833 Khẩu 1/2"443833 :33 mm 2₫
443834 Khẩu 1/2"443834 :34 mm 2₫
443835 Khẩu 1/2"443835 :35 mm 2₫
443836 Khẩu 1/2"443836 :36 mm 2₫
443838 Khẩu 1/2"443838 :38 mm 2₫
443839 Khẩu 1/2"443839 :39 mm 2₫
443841 Khẩu 1/2"443841 :41 mm 2₫
443846 Khẩu 1/2"443846 :46 mm 2₫
448208 Khẩu 1/2" dài 448208 :8 mm 2₫
448210 Khẩu 1/2" dài 448210 :10 mm 2₫
448211 Khẩu 1/2" dài 448211 :11 mm 2₫
448212 Khẩu 1/2" dài 448212 :12 mm 2₫
448213 Khẩu 1/2" dài 448213 :13 mm 2₫
448214 Khẩu 1/2" dài 448214 :14 mm 2₫
448215 Khẩu 1/2" dài 448215 :15 mm 2₫
448216 Khẩu 1/2" dài 448216 :16 mm 2₫
448217 Khẩu 1/2" dài 448217 :17 mm 2₫
448218 Khẩu 1/2" dài 448218 :18 mm 2₫
448219 Khẩu 1/2" dài 448219 :19 mm 2₫
448221 Khẩu 1/2" dài 448221 :21 mm 2₫
448222 Khẩu 1/2" dài 448222 :22 mm 2₫
448223 Khẩu 1/2" dài 448223 :23 mm 2₫
448224 Khẩu 1/2" dài 448224 :24 mm 2₫
448225 Khẩu 1/2" dài 448225 :25 mm 2₫
448226 Khẩu 1/2" dài 448226 :26 mm 2₫
448227 Khẩu 1/2" dài 448227 :27 mm 2₫
448229 Khẩu 1/2" dài 448229 :29 mm 2₫
448230 Khẩu 1/2" dài 448230 :30 mm 2₫
448232 Khẩu 1/2" dài 448232 :32 mm 2₫
448233 Khẩu 1/2" dài 448233 :33 mm 2₫
448234 Khẩu 1/2" dài 448234 :34 mm 2₫
448235 Khẩu 1/2" dài 448235 :35 mm 2₫
448236 Khẩu 1/2" dài 448236 :36 mm 2₫
448238 Khẩu 1/2" dài 448238 :38 mm 2₫
448241 Khẩu 1/2" dài 448241 :41 mm 2₫

Tổng tiền:

    Khẩu 1/2"  
Model Kích thước
mm
Đường kính ngoài
mm
Chiều dài
mm
443808 8 14 76
443809 9 15 38
443810 10 16.7 38
443811 11 18 38
443812 12 19 38
443813 13 20 38
443814 14 21.5 38
443815 15 23 38
443816 16 24 38
443817 17 26 38
443818 18 27 38
443819 19 28 38
443821 21 30 38
443822 22 32 38
443823 23
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085