0
Danh mục sản phẩm

Khẩu 1/2" loại 12 cạnh MOLYBDEN JTC

443910
Bộ dụng cụ JTC
JTC
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Khẩu 1/2" loại 12 cạnh MOLYBDEN JTC
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
443910 Khẩu 1/2" 12 cạnh 443910 :10 mm 2₫
443912 Khẩu 1/2" 12 cạnh 443912 :12 mm 2₫
443913 Khẩu 1/2" 12 cạnh 443913 :13 mm 2₫
443914 Khẩu 1/2" 12 cạnh 443914 :14 mm 2₫
443915 Khẩu 1/2" 12 cạnh 443915 :15 mm 2₫
443917 Khẩu 1/2" 12 cạnh 443917 :17 mm 2₫
443919 Khẩu 1/2" 12 cạnh 443919 :19 mm 2₫
443921 Khẩu 1/2" 12 cạnh 443921 :21 mm 2₫
443922 Khẩu 1/2" 12 cạnh 443922 :22 mm 2₫
443924 Khẩu 1/2" 12 cạnh 443924 :24 mm 2₫
448310 Khẩu 1/2" 12 cạnh dài448310 :10 mm 2₫
448312 Khẩu 1/2" 12 cạnh dài448312 :12 mm 2₫
448313 Khẩu 1/2" 12 cạnh dài448313 :13 mm 2₫
448314 Khẩu 1/2" 12 cạnh dài448314 :14 mm 2₫
448315 Khẩu 1/2" 12 cạnh dài448315 :15 mm 2₫
448316 Khẩu 1/2" 12 cạnh dài448316 :16 mm 2₫
448317 Khẩu 1/2" 12 cạnh dài448317 :17 mm 2₫
448318 Khẩu 1/2" 12 cạnh dài448318 :18 mm 2₫
448319 Khẩu 1/2" 12 cạnh dài448319 :19 mm 2₫
448321 Khẩu 1/2" 12 cạnh dài448321 :21 mm 2₫
448322 Khẩu 1/2" 12 cạnh dài448322 :22 mm 2₫
448324 Khẩu 1/2" 12 cạnh dài448324 :24 mm 2₫
448327 Khẩu 1/2" 12 cạnh dài448327 :27 mm 2₫
448330 Khẩu 1/2" 12 cạnh dài448330 :30 mm 2₫
448332 Khẩu 1/2" 12 cạnh dài448332 :32 mm 2₫
448334 Khẩu 1/2" 12 cạnh dài448334 :34 mm 2₫
448336 Khẩu 1/2" 12 cạnh dài448336 :36 mm 2₫
448339 Khẩu 1/2" 12 cạnh dài448339 :39 mm 2₫
448117 Khẩu 1/2" nối khí nén 448117 :17 mm 2₫
448119 Khẩu 1/2" nối khí nén 448119 :19 mm 2₫
448121 Khẩu 1/2" nối khí nén 448121 :21 mm 2₫
445517 Khẩu 1/2" nối khí nén 445517 :17 mm 2₫
445519 Khẩu 1/2" nối khí nén 445519 :19 mm 2₫
445521 Khẩu 1/2" nối khí nén 445521 :21 mm 2₫
445417 Khẩu 1/2" nối khí nén 445417 :17 mm 2₫
445419 Khẩu 1/2" nối khí nén 445419 :19 mm 2₫
445421 Khẩu 1/2" nối khí nén 445421 :21 mm 2₫

Tổng tiền:

Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085
    Khẩu 1/2" 12 cạnh
Model Kích thước
mm
Đường kính ngoài
mm
443910 10 16.7
443912 12 19
443913 13 20.2
443914 14 21.5
443915 15 23
443917 17 26
443919 19 28
443921 21 30
443922 22 32
443924 24 34
     
     
     
    Khẩu 1/2" 12 cạnh dài
Model Kích thước
mm
Đường kính ngoài
mm
448310 10 15.5
448312 12 18
448313 13 19.2
448314 14 20.5
448315 15 21.7
448316 16 23.5
448317 17 24