0
Danh mục sản phẩm

Khẩu 1/2" JTC

43808
Khẩu - Cần Siết JTC
JTC
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Khẩu 1/2" JTC
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
43808 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh 43808 : 8 mm 1₫
43809 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh 43809 : 9 mm 1₫
43810 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh 43810 : 10 mm 1₫
43811 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh 43811 : 11 mm 1₫
43812 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh 43812 : 12 mm 1₫
43813 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh 43813 : 13 mm 1₫
43814 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh 43814 : 14 mm 1₫
43815 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh 43815 : 15 mm 1₫
43816 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh 43816 : 16 mm 1₫
43817 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh 43817 : 17 mm 1₫
43818 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh 43818 : 18 mm 1₫
43819 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh 43819 : 19 mm 1₫
43820 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh 43820 : 20 mm 1₫
43821 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh 43821 : 21 mm 1₫
43822 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh 43822 : 22 mm 1₫
43823 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh 43823 : 23 mm 1₫
43824 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh 43824 : 24 mm 1₫
43825 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh 43825 : 25 mm 1₫
43826 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh 43826 : 26 mm 1₫
43827 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh 43827 : 27 mm 1₫
43829 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh 43829 : 29 mm 1₫
43830 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh 43830 : 30 mm 1₫
43832 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh 43832 : 32 mm 1₫
47608 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh loại dài 47608 : 8 mm 1₫
47609 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh loại dài 47609 : 9 mm 1₫
47610 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh loại dài 47610 : 10 mm 1₫
47611 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh loại dài 47611 : 11 mm 1₫
47612 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh loại dài 47612 : 12 mm 1₫
47613 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh loại dài 47613 : 13 mm 1₫
47614 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh loại dài 47614 : 14 mm 1₫
47615 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh loại dài 47615 : 15 mm 1₫
47616 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh loại dài 47616 : 16 mm 1₫
47617 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh loại dài 47617 : 17 mm 1₫
47618 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh loại dài 47618 : 18 mm 1₫
47619 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh loại dài 47619 : 19 mm 1₫
47620 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh loại dài 47620 : 20 mm 1₫
47621 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh loại dài 47621 : 21 mm 1₫
47622 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh loại dài 47622 : 22 mm 1₫
47623 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh loại dài 47623 : 23 mm 1₫
47624 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh loại dài 47624 : 24 mm 1₫
47625 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh loại dài 47625 : 25 mm 1₫
47626 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh loại dài 47626 : 26 mm 1₫
47627 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh loại dài 47627 : 27 mm 1₫
47629 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh loại dài 47629 : 29 mm 1₫
47630 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh loại dài 47630 : 30 mm 1₫
47632 Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh loại dài 47632 : 32 mm 1₫
43908 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh 43908 : 8 mm 1₫
43909 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh 43909 : 9 mm 1₫
43910 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh 43910 : 10 mm 1₫
43911 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh 43911 : 11 mm 1₫
43912 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh 43912 : 12 mm 1₫
43913 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh 43913 : 13 mm 1₫
43914 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh 43914 : 14 mm 1₫
43915 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh 43915 : 15 mm 1₫
43916 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh 43916 : 16 mm 1₫
43917 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh 43917 : 17 mm 1₫
43918 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh 43918 : 18 mm 1₫
43919 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh 43919 : 19 mm 1₫
43920 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh 43920 : 20 mm 1₫
43921 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh 43921 : 21 mm 1₫
43922 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh 43922 : 22 mm 1₫
43923 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh 43923 : 23 mm 1₫
43924 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh 43924 : 24 mm 1₫
43925 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh 43925 : 25 mm 1₫
43926 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh 43926 : 26 mm 1₫
43927 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh 43927 : 27 mm 1₫
43929 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh 43929 : 29 mm 1₫
43930 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh 43930 : 30 mm 1₫
43932 Khẩu lục giác 1/2" 12 cạnh 43932 : 32 mm 1₫

Tổng tiền:

  Khẩu lục giác 1/2" 6 cạnh     
Model  Kích thước
mm
Đường kính ngoài
mm
Chiều dài
mm
43808 8 12.4 38
43809 9 14.3 38
43810 10 15.4 38
43811 11 16.6 38
43812 12 18 38
43813 13 19.1 38
43814 14 20.2 38
43815 15 21.3 38
43816 16 23 38
43817 17 23.9 38
43818 18 24.9 38
43819 19 26.9 38
43820 20 27.9 38
43821 21 28.9 38
43822 22
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085