0
Danh mục sản phẩm

Đục tròn mũi nhọn Xpark

231-1002
Đục Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Đục tròn mũi nhọn Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
231-1002 Đục tròn mũi bằng model 231-1002 14mm 1₫
231-1004 Đục tròn mũi bằng model 231-1004 16mm 1₫
231-1006 Đục tròn mũi bằng model 231-1006 18mm 1₫
231-1008 Đục tròn mũi bằng model 231-1008 18mm 1₫
231-1010 Đục tròn mũi bằng model 231-1010 20mm 1₫
231-1012 Đục tròn mũi bằng model 231-1012 24mm 1₫
231-1014 Đục tròn mũi bằng model 231-1014 24mm 1₫
231-1016 Đục tròn mũi bằng model 231-1016 25mm 1₫
231-1018 Đục tròn mũi bằng model 231-1018 25mm 1₫
231-1020 Đục tròn mũi bằng model 231-1020 25mm 1₫
231-1022 Đục tròn mũi bằng model 231-1022 30mm 1₫
232-1002 Đục tròn mũi bằng model 232-1002 10mm 1₫
232-1004 Đục tròn mũi bằng model 232-1004 14mm 1₫
232-1006 Đục tròn mũi bằng model 232-1006 16mm 1₫
232-1008 Đục tròn mũi bằng model 232-1008 14mm 1₫
232-1010 Đục tròn mũi bằng model 232-1010 17mm 1₫
232-1012 Đục tròn mũi bằng model 232-1012 17mm 1₫
232-1014 Đục tròn mũi bằng model 232-1014 22mm 1₫
232-1016 Đục tròn mũi bằng model 232-1016 25mm 1₫
232-1018 Đục tròn mũi bằng model 232-1018 30mm 1₫
233-1002 Đục tròn mũi bằng model 233-1002 14mm 1₫
233-1004 Đục tròn mũi bằng model 233-1004 16mm 1₫
233-1006 Đục tròn mũi bằng model 233-1006 19mm 1₫
233-1008 Đục tròn mũi bằng model 233-1008 19mm 1₫
233-1010 Đục tròn mũi bằng model 233-1010 22mm 1₫
233-1012 Đục tròn mũi bằng model 233-1012 24mm 1₫
233-1014 Đục tròn mũi bằng model 233-1014 24mm 1₫
233-1016 Đục tròn mũi bằng model 233-1016 30mm 1₫
233-1018 Đục tròn mũi bằng model 233-1018 27mm 1₫
235-1004 Đục tròn tam giác model 235-1004 100mm 1₫
235-1006 Đục tròn tam giác model 235-1006 135mm 1₫
235-1008 Đục tròn tam giác model 235-1008 150mm 1₫
235-1010 Đục tròn tam giác model 235-1010 150mm 1₫
235-1012 Đục tròn tam giác model 235-1012 150mm 1₫
235-1014 Đục tròn tam giác model 235-1014 150mm 1₫
235-1016 Đục tròn tam giác model 235-1016 180mm 1₫
235-1018 Đục tròn tam giác model 235-1018 180mm 1₫
235-1020 Đục tròn tam giác model 235-1020 200mm 1₫
235-1022 Đục tròn tam giác model 235-1022 200mm 1₫
235-1024 Đục tròn tam giác model 235-1024 200mm 1₫
235-1026 Đục tròn tam giác model 235-1026 200mm 1₫
235-1028 Đục tròn tam giác model 235-1028 230mm 1₫
235-1030 Đục tròn tam giác model 235-1030 250mm 1₫
235-1032 Đục tròn tam giác model 235-1032 300mm 1₫
236-1002 Đục tròn mũi nhọn model 236-1002 16mm 1₫
236-1004 Đục tròn mũi nhọn model 236-1004 16mm 1₫
236-1006 Đục tròn mũi nhọn model 236-1006 18mm 1₫
236-1008 Đục tròn mũi nhọn model 236-1008 18mm 1₫
236-1010 Đục tròn mũi nhọn model 236-1010 18mm 1₫
236-1012 Đục tròn mũi nhọn model 236-1012 20mm 1₫
236-1014 Đục tròn mũi nhọn model 236-1014 30mm 1₫

Tổng tiền:

  Đục tròn mũi bằng  
Model Đường kính đục
mm
Chiều dài
mm
231-1002 14 160
231-1004 16 160
231-1006 18 160
231-1008 18 200
231-1010 20 200
231-1012 24 250
231-1014 24 300
231-1016 25 300
231-1018 25 400
231-1020 25 500
231-1022 30 500
232-1002 10 150
232-1004 14 200
232-1006 16 160
232-1008 14 250
232-1010 17 300
232-1012 17 350
232-1014 22 600
232-1016 25 300
232-1018
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085