0
Danh mục sản phẩm

Đục - Chống đánh lửa

222-1002
Đục Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Đục - Chống đánh lửa
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
222-1002 Đục - Model 222-1002 14mm 1₫
222-1004 Đục - Model 222-1004 18mm 1₫
222-1006 Đục - Model 222-1006 20mm 1₫
222-1008 Đục - Model 222-1008 20mm 1₫
223-1002 Đục - Model 223-1002 28mm 1₫
223A-1002 Đục - Model 223A-1002 5mm 1₫
223A-1004 Đục - Model 223A-1004 8mm 1₫
223A-1006 Đục - Model 223A-1006 10mm 1₫
223D-1002 Đục - Model 223D-1002 18mm 1₫
223D-1004 Đục - Model 223D-1004 18mm 1₫
223D-1006 Đục - Model 223D-1006 18mm 1₫
223D-1008 Đục - Model 223D-1008 20mm 1₫
223D-1010 Đục - Model 223D-1010 25mm 1₫
223D-1012 Đục - Model 223D-1012 18mm 1₫
223D-1014 Đục - Model 223D-1014 20mm 1₫
223B-1002 Đục điểm - Model 223B-1002 3mm 1₫
223B-1004 Đục điểm - Model 223B-1004 4mm 1₫
223B-1006 Đục điểm - Model 223B-1006 6mm 1₫
223B-1008 Đục điểm - Model 223B-1008 8mm 1₫
223B-1010 Đục điểm - Model 223B-1010 10mm 1₫
223B-1012 Đục điểm - Model 223B-1012 12mm 1₫
223B-1014 Đục điểm - Model 223B-1014 14mm 1₫
223B-1016 Đục điểm - Model 223B-1016 16mm 1₫
223B-1018 Đục điểm - Model 223B-1018 18mm 1₫
223B-1020 Đục điểm - Model 223B-1020 20mm 1₫
223C-1002 Đục điểm - Model 223C-1002 5mm 1₫
223C-1004 Đục điểm - Model 223C-1004 6mm 1₫
223C-1006 Đục điểm - Model 223C-1006 7mm 1₫
223C-1008 Đục điểm - Model 223C-1008 8mm 1₫
223C-1010 Đục điểm - Model 223C-1010 10mm 1₫
223C-1012 Đục điểm - Model 223C-1012 12mm 1₫
223C-1014 Đục điểm - Model 223C-1014 13mm 1₫
223E-1002 Đục điểm - Model 223E-1002 8mm 1₫
223E-1004 Đục điểm - Model 223E-1004 10mm 1₫
223E-1006 Đục điểm - Model 223E-1006 12mm 1₫
223E-1008 Đục điểm - Model 223E-1008 14mm 1₫
223E-1010 Đục điểm - Model 223E-1010 15mm 1₫
223E-1012 Đục điểm - Model 223E-1012 16mm 1₫
223E-1014 Đục điểm - Model 223E-1014 17mm 1₫
223E-1016 Đục điểm - Model 223E-1016 18mm 1₫
223E-1018 Đục điểm - Model 223E-1018 19mm 1₫
223E-1020 Đục điểm - Model 223E-1020 20mm 1₫
223E-1022 Đục điểm - Model 223E-1022 21mm 1₫
223E-1024 Đục điểm - Model 223E-1024 22mm 1₫
223E-1026 Đục điểm - Model 223E-1026 24mm 1₫
223E-1028 Đục điểm - Model 223E-1028 25mm 1₫
223E-1030 Đục điểm - Model 223E-1030 26mm 1₫
223E-1032 Đục điểm - Model 223E-1032 27mm 1₫
225-1002 Đục điểm - Model 225-1002 22mm 1₫
225A-1002 Đục điểm - Model 225A-1002 6mm 1₫
225A-1004 Đục điểm - Model 225A-1004 7mm 1₫
225A-1006 Đục điểm - Model 225A-1006 8mm 1₫
225C-1002 Đục dẹp mũi bằng - Model 225C-1002 22mm 1₫
225C-1004 Đục dẹp mũi bằng - Model 225C-1004 22mm 1₫
225C-1006 Đục dẹp mũi bằng - Model 225C-1006 24mm 1₫
225C-1008 Đục dẹp mũi bằng - Model 225C-1008 25mm 1₫
225C-1010 Đục dẹp mũi bằng - Model 225C-1010 27mm 1₫

Tổng tiền:

Model Đường kính đục
mm
Chiều dài
mm
222-1002 14 150
222-1004 18 200
222-1006 20 250
222-1008 20 300
223-1002 28 500
223A-1002 5 150
223A-1004 8 150
223A-1006 10 150
223D-1002 18 160
223D-1004 18 250
223D-1006 18 300
223D-1008 20 300
223D-1010 25 300
223D-1012 18 400
223D-1014 20 400
     
     
  Đục điểm  
Model Đường kính đục
mm
Chiều dài
mm
223B-1002 3 110
223B-1004 4 110
223B-1006 6
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085