0
Danh mục sản phẩm

Đầu nối khí nén JTC

D20SH
Bộ dụng cụ JTC
JTC
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Đầu nối khí nén JTC
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
D20SH Đầu nối khí nén D30SH 20SH x 5/16" 1₫
D30SH Đầu nối khí nén D40SH 30SH x 3/8" 1₫
D40SH Đầu nối khí nén D20SM 40SH x 1/2" 1₫
D20SM Đầu nối khí nén D30SM 20SM x 1/4" 1₫
D30SM Đầu nối khí nén D40SM 30SM x 3/8" 1₫
D40SM Đầu nối khí nén D20SF 40SM x 1/2" 1₫
D20SF Đầu nối khí nén D30SF 20SF x 1/4" 1₫
D30SF Đầu nối khí nén D40SF 30SF x 3/8" 1₫
D40SF Đầu nối khí nén D20PH 40SF x 1/2" 1₫
D20PH Đầu nối khí nén D30PH 20PH x 5/16" 1₫
D30PH Đầu nối khí nén D40PH 30PH x 3/8" 1₫
D40PH Đầu nối khí nén D20PM 40PH x 1/2" 1₫
D20PM Đầu nối khí nén D30PM 20PM x 1/4" 1₫
D30PM Đầu nối khí nén D40PM 30PM x 3/8" 1₫
D40PM Đầu nối khí nén 40PM x 1/2" 1₫

Tổng tiền:

  Đầu nối khí nén  
Model  Type Kích thước đầu nối
D20SH 20SH 5/16"
D30SH 30SH 3/8"
D40SH 40SH 1/2"
D20SM 20SM 1/4"
D30SM 30SM 3/8"
D40SM 40SM 1/2"
D20SF 20SF 1/4"
D30SF 30SF 3/8"
D40SF 40SF 1/2"
D20PH 20PH 5/16"
D30PH 30PH 3/8"
D40PH 40PH 1/2"
D20PM 20PM 1/4"
D30PM 30PM 3/8"
D40PM 40PM 1/2"
Hotline: 0911980085