0
Danh mục sản phẩm

Đầu đuôi chuột , mỏ lết Xpark

4101-1417
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Đầu đuôi chuột , mỏ lết Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
4101-1417 Cờ lê đuôi chuột 14 x 17mm 1₫
4101-1719 Cờ lê đuôi chuột 17 x 19mm 1₫
4101-1922 Cờ lê đuôi chuột 19 x 22mm 1₫
4101-2224 Cờ lê đuôi chuột 22 x 24mm 1₫
4101-2427 Cờ lê đuôi chuột 24 x 27mm 1₫
4101-2730 Cờ lê đuôi chuột 27 x 30mm 1₫
4101-3032 Cờ lê đuôi chuột 30 x 32mm 1₫
4101-3236 Cờ lê đuôi chuột 32 x 36mm 1₫
4101-3641 Cờ lê đuôi chuột 36 x 41mm 1₫
4102-17 Cờ lê đuôi chuột 17 x 17mm 1₫
4102-19 Cờ lê đuôi chuột 19 x 19mm 1₫
4102-22 Cờ lê đuôi chuột 22 x 22mm 1₫
4102-24 Cờ lê đuôi chuột 24 x 24mm 1₫
4102-27 Cờ lê đuôi chuột 27 x 27mm 1₫
4102-30 Cờ lê đuôi chuột 30 x 30mm 1₫
4102-32 Cờ lê đuôi chuột 32 x 32mm 1₫
4102-36 Cờ lê đuôi chuột 36 x 36mm 1₫
4102-41 Cờ lê đuôi chuột 41 x 41mm 1₫
4104-1002 Mỏ Lết 13 mm 1₫
4104-1004 Mỏ Lết 19 mm 1₫
4104-1006 Mỏ Lết 24 mm 1₫
4104-1008 Mỏ Lết 29 mm 1₫
4104-1010 Mỏ Lết 34 mm 1₫
4104-2012 Mỏ Lết 45 mm 1₫
4104-2014 Mỏ Lết 55 mm 1₫
4104-2016 Mỏ Lết 62 mm 1₫
4105-1006 Mỏ Lết 30 mm 1₫
4105-1008 Mỏ Lết 35 mm 1₫
4103-1002 Mỏ Lết răng 4103-1002 kích thước 62 mm 1₫
4103-1004 Mỏ Lết răng 4103-1004 kích thước 78 mm 1₫
4103-1006 Mỏ Lết răng 4103-1006 kích thước 82 mm 1₫
4106-1002 Mỏ Lết răng 4106-1002 kích thước 20 mm 1₫
4106-1004 Mỏ Lết răng 4106-1004 kích thước 25 mm 1₫
4106-1006 Mỏ Lết răng 4106-1006 kích thước 30 mm 1₫
4106-1008 Mỏ Lết răng 4106-1008 kích thước 40 mm 1₫
4106-1010 Mỏ Lết răng 4106-1010 kích thước 50 mm 1₫
4106-2012 Mỏ Lết răng 4106-2012 kích thước 60 mm 1₫
4106-2014 Mỏ Lết răng 4106-2014 kích thước 75 mm 1₫
4106-2016 Mỏ Lết răng 4106-2016 kích thước 85 mm 1₫
4106-2018 Mỏ Lết răng 4106-2018 kích thước 100 mm 1₫
4107-1002 Mỏ Lết răng 4107-1002 kích thước 20 mm 1₫
4107-1004 Mỏ Lết răng 4107-1004 kích thước 25 mm 1₫
4107-1006 Mỏ Lết răng 4107-1006 kích thước 30 mm 1₫
4107-1008 Mỏ Lết răng 4107-1008 kích thước 40 mm 1₫
4107-1010 Mỏ Lết răng 4107-1010 kích thước 50 mm 1₫
4107-2012 Mỏ Lết răng 4107-2012 kích thước 60 mm 1₫
4107-2014 Mỏ Lết răng 4107-2014 kích thước 75 mm 1₫
4107-2016 Mỏ Lết răng 4107-2016 kích thước 85 mm 1₫

Tổng tiền:

Model Kích thước đầu cờ lê
mm
Kích thước đuôi chuột
mm
Chiều dài
g
Trọng lượng
g
4101-1417 14 17 270 300
4101-1719 17 19 312 450
4101-1922 19 22 312 450
4101-2224 22 24 355 670
4101-2427 24 27 355 670
4101-2730 27 30 395 920
4101-3032 30 32 395 920
4101-3236 32 36 435 1380
4101-3641 36 41 455 1830
4102-17 17 17 270 280
4102-19 19 19 312 425
4102-22 22 22 312 425
4102-24 24  
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085