0
Danh mục sản phẩm

Đầu cần siết lực Xpark

140A-1002
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Đầu cần siết lực Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
140A-1002 Đầu cần siết 3/8" x 9/16 1₫
140A-1004 Đầu cần siết 3/8" x 5/8 1₫
140A-1006 Đầu cần siết 3/8" x 11/16 1₫
140A-1008 Đầu cần siết 3/8" x 7/8 1₫
140A-1010 Đầu cần siết 3/8" x 1.1/8 1₫
140A-1012 Đầu cần siết 3/8" x 1.1/4 1₫
140A-1014 Đầu cần siết 3/8" x 1.3/8 1₫
140A-1016 Đầu cần siết 3/8" x 1.1/2 1₫
140A-1018 Đầu cần siết 3/8" x 1.7/8 1₫
140A-1020 Đầu cần siết 3/8" x 2 1₫
140A-1022 Đầu cần siết 3/8" x 2.1/4 1₫
140A-1024 Đầu cần siết 1/2" x 14 1₫
140A-1026 Đầu cần siết 1/2" x 16 1₫
140A-1028 Đầu cần siết 1/2" x 17 1₫
140A-1030 Đầu cần siết 1/2" x 19 1₫
140A-1032 Đầu cần siết 1/2" x 20 1₫
140A-1034 Đầu cần siết 1/2" x 22 1₫
140A-1036 Đầu cần siết 1/2" x 27 1₫
140E-1002 Đầu cần siết 9 X 12 x 7 1₫
140E-1004 Đầu cần siết 9 X 13 x 8 1₫
140E-1006 Đầu cần siết 9 X 14 x 9 1₫
140E-1008 Đầu cần siết 9 X 15 x 10 1₫
140E-1010 Đầu cần siết 9 X 16 x 12 1₫
140E-1012 Đầu cần siết 9 X 17 x 13 1₫
140E-1014 Đầu cần siết 9 X 18 x 14 1₫
140E-1016 Đầu cần siết 9 X 19 x 17 1₫
140E-1018 Đầu cần siết 9 X 20 x 19 1₫
140E-1020 Đầu cần siết 14 x 18 x 13 1₫
140E-1022 Đầu cần siết 14 x 19 x 14 1₫
140E-1024 Đầu cần siết 14 x 20 x 17 1₫
140E-1026 Đầu cần siết 14 x 21 x 19 1₫
140E-1028 Đầu cần siết 14 x 22 x 22 1₫
140E-1030 Đầu cần siết 14 x 23 x 24 1₫
140E-1032 Đầu cần siết 14 x 24 x 27 1₫
140E-1034 Đầu cần siết 14 x 25 x 30 1₫
140E-1036 Đầu cần siết 14 x 26 x 32 1₫
140E-1038 Đầu cần siết 14 x 27 x 36 1₫
140E-1040 Đầu cần siết 14 x 28 x 38 1₫
140E-1042 Đầu cần siết 14 x 29 x 41 1₫
164B-1002 Đầu cần siết tròng hở 3/8" x 7/16 1₫
164B-1004 Đầu cần siết tròng hở 3/8" x 1/2 1₫
164B-1006 Đầu cần siết tròng hở 3/8" x 9/16 1₫
164B-1008 Đầu cần siết tròng hở 3/8" x 5/8 1₫
164B-1010 Đầu cần siết tròng hở 3/8" x 11/16 1₫
164B-1012 Đầu cần siết tròng hở 3/8" x 3/4 1₫
164B-1014 Đầu cần siết tròng hở 3/8" x 7/8 1₫
164B-1016 Đầu cần siết tròng hở 3/8" x 1 1₫
164B-1018 Đầu cần siết tròng hở 3/8" x 1.1/16 1₫
164B-1020 Đầu cần siết tròng hở 3/8" x 1.1/8 1₫
164B-1022 Đầu cần siết tròng hở 3/8" x 1.1/4 1₫
164B-1024 Đầu cần siết tròng hở 3/8" x 1.5/16 1₫
164B-1026 Đầu cần siết tròng hở 3/8" x 1.1/2 1₫
164B-1028 Đầu cần siết tròng hở 3/8" x 1.5/8 1₫
164B-1030 Đầu cần siết tròng hở 3/8" x 3 1₫

Tổng tiền:

Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
Be-Cu
g
Al-Cu
g
140A-1002 9/16 35 55 50
140A-1004 5/8 37 55 50
140A-1006 11/16 38 55 50
140A-1008 7/8 43 60 55
140A-1010 1.1/8 50 83 75
140A-1012 1.1/4 53 95 85
140A-1014 1.3/8 56 103 90
140A-1016 1.1/2 59 130 120
140A-1018 1.7/8 72 180 160
140A-1020 2 75 190 165
140A-1022 2.1/4 81 200 180
  Đầu cần siết 1/2"    
140A-1024 14 40 60 55
140A-1026
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085