0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê vòng miệng Xpark

135-6
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê vòng miệng Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
135-6 Cờ lê vòng miệng Xpark 6 mm 1₫
135-7 Cờ lê vòng miệng Xpark 7 mm 1₫
135-8 Cờ lê vòng miệng Xpark 8 mm 1₫
135-9 Cờ lê vòng miệng Xpark 9 mm 1₫
135-10 Cờ lê vòng miệng Xpark 10 mm 1₫
135-11 Cờ lê vòng miệng Xpark 11 mm 1₫
135-12 Cờ lê vòng miệng Xpark 12 mm 1₫
135-13 Cờ lê vòng miệng Xpark 13 mm 1₫
135-14 Cờ lê vòng miệng Xpark 14 mm 1₫
135-15 Cờ lê vòng miệng Xpark 15 mm 1₫
135-16 Cờ lê vòng miệng Xpark 16 mm 1₫
135-17 Cờ lê vòng miệng Xpark 17 mm 1₫
135-18 Cờ lê vòng miệng Xpark 18 mm 1₫
135-19 Cờ lê vòng miệng Xpark 19 mm 1₫
135-20 Cờ lê vòng miệng Xpark 20 mm 1₫
135-21 Cờ lê vòng miệng Xpark 21 mm 1₫
135-22 Cờ lê vòng miệng Xpark 22 mm 1₫
135-23 Cờ lê vòng miệng Xpark 23 mm 1₫
135-24 Cờ lê vòng miệng Xpark 24 mm 1₫
135-25 Cờ lê vòng miệng Xpark 25 mm 1₫
135-26 Cờ lê vòng miệng Xpark 26 mm 1₫
135-27 Cờ lê vòng miệng Xpark 27 mm 1₫
135-30 Cờ lê vòng miệng Xpark 30 mm 1₫
135-32 Cờ lê vòng miệng Xpark 32 mm 1₫
135-34 Cờ lê vòng miệng Xpark 34 mm 1₫
135-35 Cờ lê vòng miệng Xpark 35 mm 1₫
135-36 Cờ lê vòng miệng Xpark 36 mm 1₫
135-38 Cờ lê vòng miệng Xpark 38 mm 1₫
135-41 Cờ lê vòng miệng Xpark 41 mm 1₫
135-46 Cờ lê vòng miệng Xpark 46 mm 1₫
135-50 Cờ lê vòng miệng Xpark 50 mm 1₫
135-55 Cờ lê vòng miệng Xpark 55 mm 1₫
135-60 Cờ lê vòng miệng Xpark 60 mm 1₫
135-65 Cờ lê vòng miệng Xpark 65 mm 1₫
135-70 Cờ lê vòng miệng Xpark 70 mm 1₫
135A-1002 Cờ lê vòng miệng Xpark 1/4 inch 1₫
135A-1004 Cờ lê vòng miệng Xpark 3/16 inch 1₫
135A-1006 Cờ lê vòng miệng Xpark 3/8 inch 1₫
135A-1008 Cờ lê vòng miệng Xpark 7/16 inch 1₫
135A-1010 Cờ lê vòng miệng Xpark 1/2 inch 1₫
135A-1012 Cờ lê vòng miệng Xpark 9/16 inch 1₫
135A-1014 Cờ lê vòng miệng Xpark 19/32 inch 1₫
135A-1016 Cờ lê vòng miệng Xpark 5/8 inch 1₫
135A-1018 Cờ lê vòng miệng Xpark 11/16 inch 1₫
135A-1020 Cờ lê vòng miệng Xpark 3/4 inch 1₫
135A-1022 Cờ lê vòng miệng Xpark 13/16 inch 1₫
135A-1024 Cờ lê vòng miệng Xpark 7/8 inch 1₫
135A-1026 Cờ lê vòng miệng Xpark 15/16 inch 1₫
135A-1028 Cờ lê vòng miệng Xpark 1 inch 1₫
135A-1030 Cờ lê vòng miệng Xpark 1.1/16 inch 1₫
135A-1032 Cờ lê vòng miệng Xpark 1.1/8 inch 1₫
135A-1034 Cờ lê vòng miệng Xpark 1.3/16 inch 1₫
135A-1036 Cờ lê vòng miệng Xpark 1.1/4 inch 1₫
135A-1038 Cờ lê vòng miệng Xpark 1.5/16 inch 1₫
135A-1040 Cờ lê vòng miệng Xpark 1.3/8 inch 1₫

Tổng tiền:

Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
Be-Cu
g
Al-Cu
g
135-6 6 105 22 20
135-7 7 120 37 34
135-8 8 120 37 34
135-9 9 135 55 50
135-10 10 135 55 50
135-11 11 150 75 75
135-12 12 150 75 70
135-13 13 175 122 110
135-14 14 175 122 110
135-15 15 195 160 145
135-16 16 195 155 140
135-17 17 195 155 140
135-18 18 215 210 190
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085