0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê vòng miệng Titanium Xpark

5103-6
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê vòng miệng Titanium Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
5103-6 Cờ lê vòng miệng 6mm 1₫
5103-8 Cờ lê vòng miệng 8mm 1₫
5103-10 Cờ lê vòng miệng 10mm 1₫
5103-12 Cờ lê vòng miệng 12mm 1₫
5103-14 Cờ lê vòng miệng 14mm 1₫
5103-17 Cờ lê vòng miệng 17mm 1₫
5103-19 Cờ lê vòng miệng 19mm 1₫
5103-22 Cờ lê vòng miệng 22mm 1₫
5103-24 Cờ lê vòng miệng 24mm 1₫
5103-27 Cờ lê vòng miệng 27mm 1₫
5103-30 Cờ lê vòng miệng 30mm 1₫
5103-32 Cờ lê vòng miệng 32mm 1₫
5104-17 Cờ lê miệng mở đuôi chuột 17mm 1₫
5104-19 Cờ lê miệng mở đuôi chuột 19mm 1₫
5104-22 Cờ lê miệng mở đuôi chuột 22mm 1₫
5104-24 Cờ lê miệng mở đuôi chuột 24mm 1₫
5104-27 Cờ lê miệng mở đuôi chuột 27mm 1₫
5104-30 Cờ lê miệng mở đuôi chuột 30mm 1₫
5105-6 Cờ lê miệng 1 đầu mở 6mm 1₫
5105-8 Cờ lê miệng 1 đầu mở 8mm 1₫
5105-10 Cờ lê miệng 1 đầu mở 10mm 1₫
5105-12 Cờ lê miệng 1 đầu mở 12mm 1₫
5105-14 Cờ lê miệng 1 đầu mở 14mm 1₫
5105-17 Cờ lê miệng 1 đầu mở 17mm 1₫
5105-19 Cờ lê miệng 1 đầu mở 19mm 1₫
5105-22 Cờ lê miệng 1 đầu mở 22mm 1₫
5105-24 Cờ lê miệng 1 đầu mở 24mm 1₫
5105-27 Cờ lê miệng 1 đầu mở 27mm 1₫
5105-30 Cờ lê miệng 1 đầu mở 30mm 1₫
5105-32 Cờ lê miệng 1 đầu mở 32mm 1₫
5105-36 Cờ lê miệng 1 đầu mở 36mm 1₫
5106-17 Cờ lê 1 đầu mở 17 mm 1₫
5106-19 Cờ lê 1 đầu mở 19mm 1₫
5106-22 Cờ lê 1 đầu mở 22mm 1₫
5106-24 Cờ lê 1 đầu mở 24mm 1₫
5106-27 Cờ lê 1 đầu mở 27mm 1₫
5106-30 Cờ lê 1 đầu mở 30mm 1₫
5106-32 Cờ lê 1 đầu mở 32mm 1₫
5106-36 Cờ lê 1 đầu mở 36mm 1₫

Tổng tiền:

  Cờ lê vòng miệng    
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm 
Trọng Lượng
g
5103-6 6 105 13
5103-8 8 120 20
5103-10 10 135 30
5103-12 12 150 40
5103-14 14 175 55
5103-17 17 195 90
5103-19 19 215 125
5103-22 22 245 170
5103-24 24 265 200
5103-27 27 290 280
5103-30 30 320 400
5103-32 32 340 480
       
       
       
  Cờ lê miệng mở đuôi chuột    
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm 
Hotline: 0911980085