0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê vòng miệng Titanium Xpark

5103-6
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê vòng miệng Titanium Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
5103-6 Cờ lê vòng miệng 6mm 1₫
5103-8 Cờ lê vòng miệng 8mm 1₫
5103-10 Cờ lê vòng miệng 10mm 1₫
5103-12 Cờ lê vòng miệng 12mm 1₫
5103-14 Cờ lê vòng miệng 14mm 1₫
5103-17 Cờ lê vòng miệng 17mm 1₫
5103-19 Cờ lê vòng miệng 19mm 1₫
5103-22 Cờ lê vòng miệng 22mm 1₫
5103-24 Cờ lê vòng miệng 24mm 1₫
5103-27 Cờ lê vòng miệng 27mm 1₫
5103-30 Cờ lê vòng miệng 30mm 1₫
5103-32 Cờ lê vòng miệng 32mm 1₫
5104-17 Cờ lê miệng mở đuôi chuột 17mm 1₫
5104-19 Cờ lê miệng mở đuôi chuột 19mm 1₫
5104-22 Cờ lê miệng mở đuôi chuột 22mm 1₫
5104-24 Cờ lê miệng mở đuôi chuột 24mm 1₫
5104-27 Cờ lê miệng mở đuôi chuột 27mm 1₫
5104-30 Cờ lê miệng mở đuôi chuột 30mm 1₫
5105-6 Cờ lê miệng 1 đầu mở 6mm 1₫
5105-8 Cờ lê miệng 1 đầu mở 8mm 1₫
5105-10 Cờ lê miệng 1 đầu mở 10mm 1₫
5105-12 Cờ lê miệng 1 đầu mở 12mm 1₫
5105-14 Cờ lê miệng 1 đầu mở 14mm 1₫
5105-17 Cờ lê miệng 1 đầu mở 17mm 1₫
5105-19 Cờ lê miệng 1 đầu mở 19mm 1₫
5105-22 Cờ lê miệng 1 đầu mở 22mm 1₫
5105-24 Cờ lê miệng 1 đầu mở 24mm 1₫
5105-27 Cờ lê miệng 1 đầu mở 27mm 1₫
5105-30 Cờ lê miệng 1 đầu mở 30mm 1₫
5105-32 Cờ lê miệng 1 đầu mở 32mm 1₫
5105-36 Cờ lê miệng 1 đầu mở 36mm 1₫
5106-17 Cờ lê 1 đầu mở 17 mm 1₫
5106-19 Cờ lê 1 đầu mở 19mm 1₫
5106-22 Cờ lê 1 đầu mở 22mm 1₫
5106-24 Cờ lê 1 đầu mở 24mm 1₫
5106-27 Cờ lê 1 đầu mở 27mm 1₫
5106-30 Cờ lê 1 đầu mở 30mm 1₫
5106-32 Cờ lê 1 đầu mở 32mm 1₫
5106-36 Cờ lê 1 đầu mở 36mm 1₫

Tổng tiền:

  Cờ lê vòng miệng    
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm 
Trọng Lượng
g
5103-6 6 105 13
5103-8 8 120 20
5103-10 10 135 30
5103-12 12 150 40
5103-14 14 175 55
5103-17 17 195 90
5103-19 19 215 125
5103-22 22 245 170
5103-24 24 265 200
5103-27 27 290 280
5103-30 30 320 400
5103-32 32 340 480
       
       
       
  Cờ lê miệng mở đuôi chuột    
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm 
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085