0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê vòng miệng JTC

AE1206
Cờ lê - Mỏ lết JTC
JTC
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê vòng miệng JTC
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
AE1206 Cờ lê vòng miệng 6 mm 1₫
AE1207 Cờ lê vòng miệng 7 mm 1₫
AE1208 Cờ lê vòng miệng 8 mm 1₫
AE1209 Cờ lê vòng miệng 9 mm 1₫
AE1210 Cờ lê vòng miệng 10 mm 1₫
AE1211 Cờ lê vòng miệng 11 mm 1₫
AE1212 Cờ lê vòng miệng 12 mm 1₫
AE1213 Cờ lê vòng miệng 13 mm 1₫
AE1214 Cờ lê vòng miệng 14 mm 1₫
AE1215 Cờ lê vòng miệng 15 mm 1₫
AE1216 Cờ lê vòng miệng 16 mm 1₫
AE1217 Cờ lê vòng miệng 17 mm 1₫
AE1218 Cờ lê vòng miệng 18 mm 1₫
AE1219 Cờ lê vòng miệng 19 mm 1₫
AE1220 Cờ lê vòng miệng 20 mm 1₫
AE1221 Cờ lê vòng miệng 21 mm 1₫
AE1222 Cờ lê vòng miệng 22 mm 1₫
AE1223 Cờ lê vòng miệng 23 mm 1₫
AE1224 Cờ lê vòng miệng 24 mm 1₫
AE1225 Cờ lê vòng miệng 25 mm 1₫
AE1226 Cờ lê vòng miệng 26 mm 1₫
AE1227 Cờ lê vòng miệng 27 mm 1₫
AE1228 Cờ lê vòng miệng 28 mm 1₫
AE1229 Cờ lê vòng miệng 29 mm 1₫
AE1230 Cờ lê vòng miệng 30 mm 1₫
AE1232 Cờ lê vòng miệng 32 mm 1₫
LS10 Cờ lê vòng miệng loại dài 10 mm 1₫
LS11 Cờ lê vòng miệng loại dài 11 mm 1₫
LS12 Cờ lê vòng miệng loại dài 12 mm 1₫
LS13 Cờ lê vòng miệng loại dài 13 mm 1₫
LS14 Cờ lê vòng miệng loại dài 14 mm 1₫
LS15 Cờ lê vòng miệng loại dài 15 mm 1₫
LS16 Cờ lê vòng miệng loại dài 16 mm 1₫
LS17 Cờ lê vòng miệng loại dài 17 mm 1₫
LS18 Cờ lê vòng miệng loại dài 18 mm 1₫
LS19 Cờ lê vòng miệng loại dài 19 mm 1₫
AE2406 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 6 mm 1₫
AE2407 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 7 mm 1₫
AE2408 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 8 mm 1₫
AE2409 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 9 mm 1₫
AE2410 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 10 mm 1₫
AE2411 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 11 mm 1₫
AE2412 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 12 mm 1₫
AE2413 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 13 mm 1₫
AE2414 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 14 mm 1₫
AE2415 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 15 mm 1₫
AE2416 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 16 mm 1₫
AE2417 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 17 mm 1₫
AE2418 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 18 mm 1₫
AE2419 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 19 mm 1₫
AE2420 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 20 mm 1₫
AE2421 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 21 mm 1₫
AE2422 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 22 mm 1₫
AE2423 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 23 mm 1₫
AE2424 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 24 mm 1₫
AE2425 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 25 mm 1₫
AE2426 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 26 mm 1₫
AE2427 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 27 mm 1₫
AE2428 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 28 mm 1₫
AE2429 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 29 mm 1₫
AE2430 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 30 mm 1₫
AE2432 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 32 mm 1₫
AE2433 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 33 mm 1₫
AE2434 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 34 mm 1₫
AE2435 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 35 mm 1₫
AE2436 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 36 mm 1₫
AE2438 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 38 mm 1₫
AE2441 Cờ lê vòng miệng kiểu Châu Âu 41 mm 1₫

Tổng tiền:

Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085
  Cờ lê vòng miệng  
Model  Kích thước
mm
Chiều dài
mm
AE1206 6 105
AE1207 7 115
AE1208 8 125
AE1209 9 135
AE1210 10 145
AE1211 11 155
AE1212 12 165
AE1213 13 175
AE1214 14 185
AE1215 15 195
AE1216 16 205
AE1217 17 215
AE1218 18 225
AE1219 19 235
AE1220 20 245
AE1221 21 255
AE1222 22 265
AE1223 23 275
AE1224 24 285
AE1225 25