0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê vòng miệng bánh cóc JTC

3029
Cờ lê - Mỏ lết JTC
JTC
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê vòng miệng bánh cóc JTC
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
3029 Cờ lê vòng miệng bánh cóc 8mm 1₫
3030 Cờ lê vòng miệng bánh cóc 10 mm 1₫
3031 Cờ lê vòng miệng bánh cóc 11 mm 1₫
3032 Cờ lê vòng miệng bánh cóc 12mm 1₫
3033 Cờ lê vòng miệng bánh cóc 13mm 1₫
3034 Cờ lê vòng miệng bánh cóc 14mm 1₫
3035 Cờ lê vòng miệng bánh cóc 15mm 1₫
3036 Cờ lê vòng miệng bánh cóc 16mm 1₫
3037 Cờ lê vòng miệng bánh cóc 17mm 1₫
3038 Cờ lê vòng miệng bánh cóc 18mm 1₫
3039 Cờ lê vòng miệng bánh cóc 19mm 1₫
3449 Cờ lê vòng miệng lắt léo 8mm 1₫
3450 Cờ lê vòng miệng lắt léo 10mm 1₫
3451 Cờ lê vòng miệng lắt léo 11mm 1₫
3452 Cờ lê vòng miệng lắt léo 12mm 1₫
3453 Cờ lê vòng miệng lắt léo 13mm 1₫
3454 Cờ lê vòng miệng lắt léo 14mm 1₫
3455 Cờ lê vòng miệng lắt léo 15mm 1₫
3456 Cờ lê vòng miệng lắt léo 16mm 1₫
3457 Cờ lê vòng miệng lắt léo 17mm 1₫
3458 Cờ lê vòng miệng lắt léo 18mm 1₫
3459 Cờ lê vòng miệng lắt léo 19mm 1₫
5039 Cờ lê vòng miệng bánh cóc ngắn 8mm 1₫
5040 Cờ lê vòng miệng bánh cóc ngắn 10mm 1₫
5041 Cờ lê vòng miệng bánh cóc ngắn 11mm 1₫
5042 Cờ lê vòng miệng bánh cóc ngắn 12mm 1₫
5043 Cờ lê vòng miệng bánh cóc ngắn 13mm 1₫
5044 Cờ lê vòng miệng bánh cóc ngắn 14mm 1₫
5045 Cờ lê vòng miệng bánh cóc ngắn 15mm 1₫
5046 Cờ lê vòng miệng bánh cóc ngắn 16mm 1₫
5047 Cờ lê vòng miệng bánh cóc ngắn 17mm 1₫
5048 Cờ lê vòng miệng bánh cóc ngắn 18mm 1₫
5049 Cờ lê vòng miệng bánh cóc ngắn 19mm 1₫
5033 Cờ lê 2 đầu tròng lắt léo 8x10 1₫
5034 Cờ lê 2 đầu tròng lắt léo 10x12 1₫
5035 Cờ lê 2 đầu tròng lắt léo 11x13 1₫
5036 Cờ lê 2 đầu tròng lắt léo 12x14 1₫

Tổng tiền:

  Cờ lê vòng miệng bánh cóc  
Model  Kích thước
mm
Chiều dài
mm
3029 8mm 136
3030 10mm 160
3031 11mm 168
3032 12mm 174
3033 13mm 180
3034 14mm 193
3035 15mm 200
3036 16mm 216
3037 17mm 233
3038 18mm 239
3039 19mm 250
     
     
     
     
  Cờ lê vòng miệng lắt léo  
Model  Kích thước
mm
Chiều dài
mm
3449 8mm 136
3450 10mm 160
3451 11mm 168
3452 12mm 174
3453 13mm 180
3454
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085