0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê vòng miệng bánh cóc

136A-17
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê vòng miệng bánh cóc
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
136A-17 Cờ lê vòng miệng bánh cóc 17 mm 1₫
136A-19 Cờ lê vòng miệng bánh cóc 19 mm 1₫
136A-22 Cờ lê vòng miệng bánh cóc 22 mm 1₫
136A-24 Cờ lê vòng miệng bánh cóc 24 mm 1₫
136A-27 Cờ lê vòng miệng bánh cóc 27 mm 1₫
136A-30 Cờ lê vòng miệng bánh cóc 30 mm 1₫
136A-32 Cờ lê vòng miệng bánh cóc 32 mm 1₫
137-17 Cờ lê vòng miệng đầu nghiêng 45 độ 17 mm 1₫
137-19 Cờ lê vòng miệng đầu nghiêng 45 độ 19 mm 1₫
137-21 Cờ lê vòng miệng đầu nghiêng 45 độ 21 mm 1₫
137-22 Cờ lê vòng miệng đầu nghiêng 45 độ 22 mm 1₫
137-24 Cờ lê vòng miệng đầu nghiêng 45 độ 24 mm 1₫
137-27 Cờ lê vòng miệng đầu nghiêng 45 độ 27 mm 1₫

Tổng tiền:

  Cờ lê vòng miệng bánh cóc      
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
Be-Cu
g
Al-Cu
g
136A-17 250 225 220 17
136A-19 310 280 240 19
136A-22 420 380 270 22
136A-24 570 510 290 24
136A-27 750 675 315 27
136A-30 1000 900 350 30
136A-32 1155 1040 370 32
         
         
  Cờ lê vòng miệng đầu nghiêng 45 độ      
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
Be-Cu
g
Al-Cu
g
137-17 230 210 240 17
137-19 280 250 270 19
137-21 380 340
Hotline: 0911980085