0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê Valve Xpark

174-30
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê Valve Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
174-30 Cờ lê mở van 30 mm 1₫
174-35 Cờ lê mở van 35 mm 1₫
174-40 Cờ lê mở van 40 mm 1₫
174-45 Cờ lê mở van 45 mm 1₫
174-48 Cờ lê mở van 48 mm 1₫
174-50 Cờ lê mở van 50 mm 1₫
174-55 Cờ lê mở van 55 mm 1₫
174-60 Cờ lê mở van 60 mm 1₫
174-65 Cờ lê mở van 65 mm 1₫
174-70 Cờ lê mở van 70 mm 1₫
174-75 Cờ lê mở van 75 mm 1₫
174-80 Cờ lê mở van 80 mm 1₫
174-85 Cờ lê mở van 85 mm 1₫
174-90 Cờ lê mở van 90 mm 1₫
174-93 Cờ lê mở van 93 mm 1₫
174-96 Cờ lê mở van 96 mm 1₫
174-100 Cờ lê mở van 100 mm 1₫
174-103 Cờ lê mở van 103 mm 1₫
174A-30 Cờ lê mở van Xpark 30 mm 1₫
174A-35 Cờ lê mở van Xpark 35 mm 1₫
174A-40 Cờ lê mở van Xpark 40 mm 1₫
174A-45 Cờ lê mở van Xpark 45 mm 1₫
174A-50 Cờ lê mở van Xpark 50 mm 1₫
174A-55 Cờ lê mở van Xpark 55 mm 1₫
174A-60 Cờ lê mở van Xpark 60 mm 1₫
174A-65 Cờ lê mở van Xpark 65 mm 1₫
174A-70 Cờ lê mở van Xpark 70 mm 1₫
174A-75 Cờ lê mở van Xpark 75 mm 1₫
174A-80 Cờ lê mở van Xpark 80 mm 1₫
174A-85 Cờ lê mở van Xpark 85 mm 1₫
174A-90 Cờ lê mở van Xpark 90 mm 1₫
174A-95 Cờ lê mở van Xpark 95 mm 1₫
174A-100 Cờ lê mở van Xpark 100 mm 1₫
174B-30 Cờ lê Valve 30 mm 1₫
174B-35 Cờ lê Valve 35 mm 1₫
174B-40 Cờ lê Valve 40 mm 1₫
174B-45 Cờ lê Valve 45 mm 1₫
174B-50 Cờ lê Valve 50 mm 1₫
174B-55 Cờ lê Valve 55 mm 1₫
174B-60 Cờ lê Valve 60 mm 1₫
174B-65 Cờ lê Valve 65 mm 1₫
174B-70 Cờ lê Valve 70 mm 1₫
174B-75 Cờ lê Valve 75 mm 1₫
174B-80 Cờ lê Valve 80 mm 1₫
174B-85 Cờ lê Valve 85 mm 1₫
174B-90 Cờ lê Valve 90 mm 1₫
174B-95 Cờ lê Valve 95 mm 1₫
174B-100 Cờ lê Valve 100 mm 1₫

Tổng tiền:

Model Đường kính
mm
Chiều dài
mm
174-30 30 200
174-35 35 250
174-40 40 300
174-45 45 350
174-48 48 375
174-50 50 400
174-55 55 450
174-60 60 500
174-65 65 550
174-70 70 600
174-75 75 650
174-80 80 700
174-85 85 750
174-90 90 800
174-93 93 850
174-96 96 900
174-100 100 1000
174-103 103 1200
     
     
174A-30 30 200
174A-35 35 250
174A-40 40
Hotline: 0911980085