0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê khóa Valve Chống ăn mòn Xpark

8125-30
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê khóa Valve Chống ăn mòn Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
8125-30 Cờ lê Valve 8125-30 ; 30 mm 1₫
8125-35 Cờ lê Valve 8125-35 ; 35 mm 1₫
8125-40 Cờ lê Valve 8125-40 ; 40 mm 1₫
8125-45 Cờ lê Valve 8125-45 ; 45 mm 1₫
8125-50 Cờ lê Valve 8125-50 ; 50 mm 1₫
8125-55 Cờ lê Valve 8125-55 ; 55 mm 1₫
8125-60 Cờ lê Valve 8125-60 ; 60 mm 1₫
8125-65 Cờ lê Valve 8125-65 ; 65 mm 1₫
8125-70 Cờ lê Valve 8125-70 ; 70 mm 1₫
8125-75 Cờ lê Valve 8125-75 ; 75 mm 1₫
8125-80 Cờ lê Valve 8125-80 ; 80 mm 1₫
8125-85 Cờ lê Valve 8125-85 ; 85 mm 1₫
8125-90 Cờ lê Valve 8125-90 ; 90 mm 1₫
8125-95 Cờ lê Valve 8125-95 ; 95 mm 1₫
8125-100 Cờ lê Valve 8125-100 ; 100 mm 1₫
8126-30 Cờ lê Valve 8126-30 ; 30 mm 1₫
8126-35 Cờ lê Valve 8126-35 ; 35 mm 1₫
8126-40 Cờ lê Valve 8126-40 ; 40 mm 1₫
8126-45 Cờ lê Valve 8126-45 ; 45 mm 1₫
8126-50 Cờ lê Valve 8126-50 ; 50 mm 1₫
8126-55 Cờ lê Valve 8126-55 ; 55 mm 1₫
8126-60 Cờ lê Valve 8126-60 ; 60 mm 1₫
8126-65 Cờ lê Valve 8126-65 ; 65 mm 1₫
8126-70 Cờ lê Valve 8126-70 ; 70 mm 1₫
8126-75 Cờ lê Valve 8126-75 ; 75 mm 1₫
8126-80 Cờ lê Valve 8126-80 ; 80 mm 1₫
8126-85 Cờ lê Valve 8126-85 ; 85 mm 1₫
8126-90 Cờ lê Valve 8126-90 ; 90 mm 1₫
8126-95 Cờ lê Valve 8126-95 ; 95 mm 1₫
8126-100 Cờ lê Valve 8126-100 ; 100 mm 1₫

Tổng tiền:

  Cờ lê khóa van  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
8125-30 30 200
8125-35 35 250
8125-40 40 300
8125-45 45 350
8125-50 50 400
8125-55 55 450
8125-60 60 500
8125-65 65 550
8125-70 70 600
8125-75 75 650
8125-80 80 700
8125-85 85 750
8125-90 90 800
8125-95 95 850
8125-100 100 900
     
     
8126-30 30 200
8126-35 35 250
8126-40 40 300
8126-45 45
Hotline: 0911980085