0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê hai đầu mở 6 cạnh

1821
Cờ lê - Mỏ lết JTC
JTC
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê hai đầu mở 6 cạnh
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
1821 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh 8 x 9 mm 1₫
1017 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh 8 x 10 mm 1₫
1822 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh 10 x 11 mm 1₫
1823 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh 10 x 12 mm 1₫
1824 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh 11 x 13 mm 1₫
1825 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh 12 x 14 mm 1₫
1826 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh 14 x 17 mm 1₫
1018 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh 16 x 18 mm 1₫
1019 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh 17 x 19 mm 1₫
1120 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh 3/8" x 7/16" mm 1₫
1121 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh 1/2" x 9/16" mm 1₫
5103 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh 8x9mm mm 1₫
5104 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh 8x10mm mm 1₫
5105 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh 10x11mm mm 1₫
5106 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh 10x12mm mm 1₫
5107 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh 11x13mm mm 1₫
5108 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh 12x14mm mm 1₫
5109 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh 14x17mm mm 1₫
5110 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh 16x18mm mm 1₫
5111 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh 17x19mm mm 1₫
5119 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh 3/8"x7/16" mm 1₫
5120 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh 1/2"x9/16" mm 1₫
5134 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh lắt léo 8 x 9 mm 1₫
5135 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh lắt léo 10 x 11 mm 1₫
5136 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh lắt léo 12 x 13 mm 1₫
5137 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh lắt léo 14 x 15 mm 1₫
5138 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh lắt léo 14 x 17 mm 1₫
5139 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh lắt léo 16 x 17 mm 1₫
5140 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh lắt léo 18 x 19 mm 1₫
5141 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh lắt léo 3/8" x 7/16"   mm 1₫
5140 Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh lắt léo 1/2" x 9/16"   mm 1₫
EF0608 Cờ lê 2 đầu hoa mai E6 x E8 1₫
EF0711 Cờ lê 2 đầu hoa mai E7 x E11 1₫
EF1012 Cờ lê 2 đầu hoa mai E10 x E12 1₫
EF1418 Cờ lê 2 đầu hoa mai E14 x E18 1₫
EF1622 Cờ lê 2 đầu hoa mai E16 x E22 1₫
EF2024 Cờ lê 2 đầu hoa mai E20 x E24 1₫
1924 Cờ lê 2 đầu rời 20 mm 1₫
1925 Cờ lê 2 đầu rời 21 mm 1₫
1926 Cờ lê 2 đầu rời 22 mm 1₫
1927 Cờ lê 2 đầu rời 23 mm 1₫
1928 Cờ lê 2 đầu rời 24 mm 1₫
1929 Cờ lê 2 đầu rời 25 mm 1₫
1930 Cờ lê 2 đầu rời 26 mm 1₫
1931 Cờ lê 2 đầu rời 27 mm 1₫
1932 Cờ lê 2 đầu rời 28 mm 1₫
1933 Cờ lê 2 đầu rời 30 mm 1₫
1934 Cờ lê 2 đầu rời 32 mm 1₫
1958 Cờ lê 2 đầu rời 33 mm 1₫
1959 Cờ lê 2 đầu rời 34 mm 1₫
1960 Cờ lê 2 đầu rời 35 mm 1₫
1961 Cờ lê 2 đầu rời 36 mm 1₫

Tổng tiền:

Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh    
Model  Kích thước
mm
 
1821 8 x 9  
1017 8 x 10  
1822 10 x 11  
1823 10 x 12  
1824 11 x 13  
1825 12 x 14  
1826 14 x 17  
1018 16 x 18  
1019 17 x 19  
1120 3/8" x 7/16"  
1121 1/2" x 9/16"  
5103 8x9mm  
5104 8x10mm  
5105 10x11mm  
5106 10x12mm  
5107 11x13mm  
5108 12x14mm  
5109 14x17mm  
5110 16x18mm  
5111 17x19mm  
5119 3/8"x7/16"  
5120 1/2"x9/16"  
     
     
     
  Cờ lê 2 đầu mở 6 cạnh lắt léo  
Model  Kích thước
mm
Chiều dài
mm
Hotline: 0911980085