0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê đuôi chuột nghiêng 30 độ

154-10
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê đuôi chuột nghiêng 30 độ
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
154-10 Cờ lê đuôi chuột nghiêng 30° 10 mm 1₫
154-12 Cờ lê đuôi chuột nghiêng 30° 12 mm 1₫
154-14 Cờ lê đuôi chuột nghiêng 30° 14 mm 1₫
154-17 Cờ lê đuôi chuột nghiêng 30° 17 mm 1₫
154-19 Cờ lê đuôi chuột nghiêng 30° 19 mm 1₫
154-22 Cờ lê đuôi chuột nghiêng 30° 22 mm 1₫
154-24 Cờ lê đuôi chuột nghiêng 30° 24 mm 1₫
154-27 Cờ lê đuôi chuột nghiêng 30° 27 mm 1₫
154-30 Cờ lê đuôi chuột nghiêng 30° 30 mm 1₫
154-32 Cờ lê đuôi chuột nghiêng 30° 32 mm 1₫
154-36 Cờ lê đuôi chuột nghiêng 30° 36 mm 1₫
154-41 Cờ lê đuôi chuột nghiêng 30° 41 mm 1₫
154-46 Cờ lê đuôi chuột nghiêng 30° 46 mm 1₫
154-50 Cờ lê đuôi chuột nghiêng 30° 50 mm 1₫
154-55 Cờ lê đuôi chuột nghiêng 30° 55 mm 1₫
154-60 Cờ lê đuôi chuột nghiêng 30° 60 mm 1₫
155-8 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng phẳng 8 mm 1₫
155-10 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng phẳng 10 mm 1₫
155-11 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng phẳng 11 mm 1₫
155-12 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng phẳng 12 mm 1₫
155-13 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng phẳng 13 mm 1₫
155-14 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng phẳng 14 mm 1₫
155-15 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng phẳng 15 mm 1₫
155-16 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng phẳng 16 mm 1₫
155-17 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng phẳng 17 mm 1₫
155-18 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng phẳng 18 mm 1₫
155-19 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng phẳng 19 mm 1₫
155-20 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng phẳng 20 mm 1₫
155-21 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng phẳng 21 mm 1₫
155-22 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng phẳng 22 mm 1₫
155-23 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng phẳng 23 mm 1₫
155-24 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng phẳng 24 mm 1₫
155-27 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng phẳng 27 mm 1₫
155-30 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng phẳng 30 mm 1₫
155-32 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng phẳng 32 mm 1₫
155-34 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng phẳng 34 mm 1₫
155-36 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng phẳng 36 mm 1₫
155-38 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng phẳng 38 mm 1₫
155-41 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng phẳng 41 mm 1₫
155-46 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng phẳng 46 mm 1₫
155-50 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng phẳng 50 mm 1₫
155-55 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng phẳng 55 mm 1₫
155-60 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng phẳng 60 mm 1₫
155-65 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng phẳng 65 mm 1₫
155-70 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng phẳng 70 mm 1₫
156-8 Cờ lê 1 đầu tròng 8 mm 1₫
156-10 Cờ lê 1 đầu tròng 10 mm 1₫
156-12 Cờ lê 1 đầu tròng 12 mm 1₫
156-14 Cờ lê 1 đầu tròng 14 mm 1₫
156-17 Cờ lê 1 đầu tròng 17 mm 1₫
156-19 Cờ lê 1 đầu tròng 19 mm 1₫
156-22 Cờ lê 1 đầu tròng 22 mm 1₫
156-24 Cờ lê 1 đầu tròng 24 mm 1₫
156-27 Cờ lê 1 đầu tròng 27 mm 1₫
156-30 Cờ lê 1 đầu tròng 30 mm 1₫
156-32 Cờ lê 1 đầu tròng 32 mm 1₫
156-36 Cờ lê 1 đầu tròng 36 mm 1₫
156-41 Cờ lê 1 đầu tròng 41 mm 1₫
156-46 Cờ lê 1 đầu tròng 46 mm 1₫
156-50 Cờ lê 1 đầu tròng 50 mm 1₫
156-55 Cờ lê 1 đầu tròng 55 mm 1₫
156-60 Cờ lê 1 đầu tròng 60 mm 1₫
156-65 Cờ lê 1 đầu tròng 65 mm 1₫
156-70 Cờ lê 1 đầu tròng 70 mm 1₫
156-75 Cờ lê 1 đầu tròng 75 mm 1₫

Tổng tiền:

Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
Be-Cu
g
Al-Cu
g
154-10 10 230 90 85
154-12 12 250 110 105
154-14 14 270 145 130
154-17 17 310 200 180
154-19 19 330 250 225
154-22 22 350 320 290
154-24 24 370 400 360
154-27 27 400 500 450
154-30 30 430 700 630
154-32 32 430 660 600
154-36 36 460 900 800
154-41 41 490 1090
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085