0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê đuôi chuột miệng mở, cờ lê đuôi chuột Xpark

3301-17
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê đuôi chuột miệng mở, cờ lê đuôi chuột Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
3301-17 Cờ lê đuôi chuột miệng mở 17 mm 1₫
3301-19 Cờ lê đuôi chuột miệng mở 19 mm 1₫
3301-22 Cờ lê đuôi chuột miệng mở 22 mm 1₫
3301-24 Cờ lê đuôi chuột miệng mở 24 mm 1₫
3301-27 Cờ lê đuôi chuột miệng mở 27 mm 1₫
3301-30 Cờ lê đuôi chuột miệng mở 30 mm 1₫
3301-32 Cờ lê đuôi chuột miệng mở 32 mm 1₫
3301-36 Cờ lê đuôi chuột miệng mở 36 mm 1₫
3301-41 Cờ lê đuôi chuột miệng mở 41 mm 1₫
3301-46 Cờ lê đuôi chuột miệng mở 46 mm 1₫
3301-50 Cờ lê đuôi chuột miệng mở 50 mm 1₫
3301-55 Cờ lê đuôi chuột miệng mở 55 mm 1₫
3301-60 Cờ lê đuôi chuột miệng mở 60 mm 1₫
3302-14 Cờ lê 1 đầu mở 14 mm 1₫
3302-17 Cờ lê 1 đầu mở 17 mm 1₫
3302-19 Cờ lê 1 đầu mở 19 mm 1₫
3302-22 Cờ lê 1 đầu mở 22 mm 1₫
3302-24 Cờ lê 1 đầu mở 24 mm 1₫
3302-27 Cờ lê 1 đầu mở 27 mm 1₫
3302-30 Cờ lê 1 đầu mở 30 mm 1₫
3302-32 Cờ lê 1 đầu mở 32 mm 1₫
3302-34 Cờ lê 1 đầu mở 34 mm 1₫
3302-36 Cờ lê 1 đầu mở 36 mm 1₫
3302-41 Cờ lê 1 đầu mở 41 mm 1₫
3302-46 Cờ lê 1 đầu mở 46 mm 1₫
3302-50 Cờ lê 1 đầu mở 50 mm 1₫
3302-55 Cờ lê 1 đầu mở 55 mm 1₫
3302-60 Cờ lê 1 đầu mở 60 mm 1₫
3302-65 Cờ lê 1 đầu mở 65 mm 1₫
3302-70 Cờ lê 1 đầu mở 70 mm 1₫
3302-75 Cờ lê 1 đầu mở 75 mm 1₫
3302-80 Cờ lê 1 đầu mở 80 mm 1₫
3302-85 Cờ lê 1 đầu mở 85 mm 1₫
3302-90 Cờ lê 1 đầu mở 90 mm 1₫
3302-95 Cờ lê 1 đầu mở 95 mm 1₫
3302-100 Cờ lê 1 đầu mở 100 mm 1₫
3302-105 Cờ lê 1 đầu mở 105 mm 1₫
3302-110 Cờ lê 1 đầu mở 110 mm 1₫
3302-115 Cờ lê 1 đầu mở 115 mm 1₫
3302-120 Cờ lê 1 đầu mở 120 mm 1₫
3302-125 Cờ lê 1 đầu mở 125 mm 1₫

Tổng tiền:

  Cờ lê đuôi chuột miệng mở  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
3301-17 17 240
3301-19 19 260
3301-22 22 280
3301-24 24 300
3301-27 27 320
3301-30 30 340
3301-32 32 360
3301-36 36 380
3301-41 41 400
3301-46 46 420
3301-50 50 450
3301-55 55 480
3301-60 60 500
     
     
     
  Cờ lê 1 đầu mở  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
3302-14 14 140
3302-17 17 160
3302-19 19 170
3302-22 22
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085